การใช้งานฟังก์ชัน LEN ใน Excel

ฟังก์ชัน LEN ใช้สำหรับนับจำนวนอักขระในข้อความแล้วคืนค่ากลับมาเป็นตัวเลข โดยช่องว่างจะนับเป็น 1 อักขระด้วย

รูปแบบการใช้งาน

LEN(text)
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนับจำนวนอักขระ (จำเป็นต้องระบุ)

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1

=LEN("https://www.dcrub.com")

เรียกใช้ฟังก์ชัน LEN โดยระบุข้อความ “https://www.dcrub.com” เป็นอากิวเมนต์ จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนอักขระที่อยู่ในข้อความดังกล่าว คือ 21

ตัวอย่างที่ 2

=LEN(A1)

ใช้ฟังก์ชัน LEN นับจำนวนอักขระของข้อความที่เก็บอยู่ในเซลล์ A1 ได้ผลลัพธ์เป็น 20 (รวมช่องว่างด้วย)

ตัวอย่างที่ 3 ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันอื่น

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",A1))

ใช้ฟังก์ชัน RIGHT ตัดเอาข้อความมาจากด้านขวา (ด้านหลัง) โดยตัดเอาจำนวน 11 ตัวอักษร (ความยาวของข้อความ (ฟังก์ชัน LEN) ลบด้วยตำแหน่งที่เจอช่องว่างครั้งแรก (ฟังก์ชัน FIND)) ได้ผลลัพธ์เป็น “คุณรักผมไหม”