การใช้งานฟังก์ชัน CONCATENATE ใน Excel

ฟังก์ชัน CONCATENATE ใช้สำหรับรวมข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความขึ้นไปเข้าเป็นข้อความเดียวกัน

รูปแบบการใช้งาน

CONCATENATE(text1, [text2], ...)
  • text1 คือ ข้อความแรกที่ต้องการนำมาเชื่อม (จำเป็นต้องระบุ)
  • [text2], ... คือ ข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการนำมาต่อ (มีหรือไม่ก็ได้) โดยสามารถระบุได้สูงสุดไม่เกิน 255 รายการ และไม่เกิน 8,192 ตัวอักษร

อากิวเมนต์ text เราสามารถระบุเป็นข้อความเข้าไปตรง ๆ ก็ได้ หรือจะอ้างอิงเซลล์ที่เก็บข้อความหรือค่าที่ต้องการนำมาเชื่อมก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้

ต้องการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE เชื่อมข้อความ เราสามารถระบุอากิวเมนต์เป็นข้อความหรืออ้างอิงเซลล์ก็ได้ ดังนี้

=CONCATENATE("My","website","is",A1,".",A2,".",A3)

ผลลัพธ์ ฟังก์ชัน CONCATENATE จะนำข้อความและค่าในเซลล์ที่เราระบุเป็นอากิวเมนต์มาต่อกัน

จะเห็นว่า ข้อความที่ถูกนำมาต่อกันจะถูกวางติดกันเป็นพรืดไปหมด ไม่มีการเว้นวรรคหรือแทรกสัญลักษณ์คั่นใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าต้องการเว้นวรรคเราต้องแทรกเข้าไปเอง ดังตัวอย่าง

=CONCATENATE("My ","website", " ","is ",A1,".",A2,".",A3)

ผลลัพธ์ จะมีการแทรกช่องว่างในจุดที่เราต้องการ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการใช้ตัวดำเนินการ & มาเชื่อมข้อความแทนการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE อาจจะสะดวกกว่า เช่น

="My website is " & A1 & "." & A2 & "." &A3

การใช้ตัวดำเนินการ & ดังตัวอย่างด้านบน อาจจะดูเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ในบางกรณี ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านครับ

นอกจากรูปแบบการใช้งานดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรายังสามารถระบุอากิวเมนต์ให้ฟังก์ชัน CONCATENATE แบบช่วงได้ ดังตัวอย่าง

=CONCATENATE(A1:B5)

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการคัดลอกข้อมูลในเซลล์ตามช่วงที่เราระบุ

ในอนาคตฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก โดย Microsoft แนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน CONCAT แทน