การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดห้องประชุมแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งก็คือ เรื่องของความปลอดภัย ดังนั้น ในฐานะผู้ดูแลห้องประชุม เราควรตั้งค่าความปลอดภัยของห้องประชุมให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง หรือสามารถแก้ปัญหาได้หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น มีคนแปลกหน้าเข้าร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย เป็นต้น สำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ บน Control Bar…

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom ถ้าเรามีแผนที่จะจัดประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีกำหนดเวลาชัดเจนแล้ว เราสามารถสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ได้ โดย zoom จะเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้เวลาประชุม สำหรับขั้นตอนการสร้างตารางการประชุมล่วงหน้า มีวิธีการดังนี้ ที่หน้าจอ Home ในโปรแกรม zoom ให้คลิกที่ Schedule หน้าต่าง…

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดประชุมด้วยโปรแกรม zoom เราสามารถบันทึกการประชุมเก็บไว้ได้ เพื่อนำไปแชร์ต่อหรือเพื่อกลับมาทบทวนเนื้อหาการประชุมย้อนหลัง ซึ่งโดยปกติผู้ที่มีสิทธิ์บันทึกการประชุมก็คือผู้เปิดห้องประชุมนั่นเอง แต่ในกรณีที่ผู้ร่วมประชุมร้องขอและผู้เปิดการประชุมอนุญาต ผู้ร่วมประชุมก็สามารถบันทึกการประชุมได้เช่นกัน การบันทึกการประชุม มีขั้นตอนดังนี้ บน Control Bar ด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม…

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom ในขณะที่กำลังประชุมผ่านโปรแกรม zoom นอกจากเราจะสามารถประชุมแบบเห็นหน้ากันโดยการเปิดวิดีโอแล้ว เรายังสามารถแชร์หน้าจอให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ เห็นได้ด้วย เช่นในกรณีการสอนใช้งานโปรแกรมบางอย่าง เราสามารถแชร์หน้าจอโปรแกรมนั้นได้ เป็นต้น (โดยปกติ ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ต้องเป็นผู้จัดการห้องประชุม [Host] เท่านั้น ถ้าผู้จัดการห้องประชุมต้องการให้คนอื่นสามารถแชร์หน้าจอได้…

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าฉากหลังของที่ประชุมของเราแลดูไม่สวยงาม ไม่อยากจะให้ใครเห็น หรืออยากจะใช้ฉากหลังอื่น ๆ ที่สวยกว่า เราก็สามารถทำได้เช่นกัน ก่อนอื่นเราควรจะมีฉากหลังที่เป็นสีเรียบ ๆ สีเดียว เช่น สีเขียว หรือสีน้ำเงิน (เราต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีตัดกันกับสีฉากหลังด้วย) เพื่อให้โปรแกรมสามารถตัดฉากหลังได้ง่ายและเนียนขึ้น…

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าบนคอมพิวเตอร์ของเรามีอุปกรณ์วิดีโอหลายตัว เช่น กล้องที่มาพร้อมกับ Notebook และกล้องเว็บแคมที่ซื้อมาติดเพิ่มเติม เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กล้องตัวไหนในขณะประชุม zoom การเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom สำหรับการเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom นั้น มีขั้นตอนดังนี้ ลำดับแรกให้คลิกที่…

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom หากในตอนเข้าร่วมประชุมเราไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงคือไมโครโฟนและลำโพงไว้ก่อน จะไม่สามารถสนทนากับผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ และไม่ได้ยินเสียงของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ดังนั้น เราจึงต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงก่อน สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงนั้น ลำดับแรกให้คลิกที่ปุ่ม Join Audio บน Control Bar หน้าต่าง…

การเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมประชุมในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมประชุมในโปรแกรม zoom บางทีผู้ร่วมประชุมบางคนก็ตั้งชื่อแทนตัวเองแปลก ๆ ทำให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่ เราสามารถเปลี่ยนชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเพื่อให้ระบุตัวได้ชัดเจนว่าเป็นใคร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร โดยให้คลิกขวาภายในกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนนั้น แล้วคลิกเมนู Rename ตั้งชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเสียใหม่ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK ชื่อของผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ใรกรอบวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้วใหม่ ทำให้รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ก็ต้องระวังและคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วย…

การเปิด/ปิด เสียงไมโครโฟน ในโปรแกรม zoom

การเปิด/ปิด เสียงไมโครโฟน ในโปรแกรม zoom ในขณะประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถควบคุมไมโครโฟนของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถะเปิดหรือปิดไมโครโฟนของตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่วนเจ้าของห้องประชุม (Host) จะสามารถเปิดหรือปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้ด้วย เมื่อต้องการปิดไมโครโฟนของตนเอง สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Mute ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอ…

การปรับมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom

การปรับมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom ในการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom นั้น เราสามารถประชุมแบบเห็นหน้าได้โดยการเปิดวิดีโอ และเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน อาจจะเกิดความไม่สะดวกเกี่ยวกับการดูหน้าจอการประชุม อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองหน้าจอการประชุมให้เหมาะกับเราได้ โดยมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom นั้น ในขณะนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 มุมมอง…

การเปลี่ยนชื่อห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนชื่อห้องประชุมในโปรแกรม zoom โดยปกติเมื่อสร้างห้องประชุมครั้งแรก โปรแกรมจะกำหนดชื่อห้องประชุมให้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีรูปแบบเป็น ชื่อผู้เปิดห้องประชุม ตามด้วย ‘s Zoom Meetiing เช่น DCRUB DOTCOM’s Zoom Meeting (ยกเว้นการสร้างเป็นตารางการประชุม…

การเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมในโปรแกรม zoom

การเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมในโปรแกรม zoom หลังจากที่ได้เปิดห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ ก็คือ การเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมประชุม เพราะถ้ามีเราเพียงคนเดียว คงเรียกว่าการประชุมไม่ได้เป็นแน่นอน สำหรับวิธีเชิญคนอื่นเข้าร่วมประชุมนั้นก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ ที่ Control Bar ให้คลิกปุ่ม…