ดีครับดอทคอม

วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom

วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เราสามารถแชร์หน้าจอจาก iPhone หรือ iPad ของเราให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ดูได้ โดยมีวิธีดังนี้…

บันทึกการประชุม Zoom ไม่ต้องขออนุญาตโฮสต์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio ได้ทั้งภาพและเสียง

บันทึกการประชุม Zoom ไม่ต้องขออนุญาตโฮสต์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio ได้ทั้งภาพและเสียง โดยปกติเวลาประชุมด้วยโปรแกรม Zoom ถ้าเราเป็นแค่ผู้ร่วมประชุม ไม่ใช่ Host หรือ Co-Host เราจะไม่สามารถบันทึกการประชุมได้ นอกจากจะขออนุญาตจากโฮสต์…

วิธีอนุญาตให้ผู้ประชุมสามารถบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom

วิธีอนุญาตให้ผู้ประชุมสามารถบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom โดยปกติ จะมีเพียงโฮสต์เท่านั้นที่สามารถบันทึกการประชุม Zoom ได้ ผู้ร่วมประชุมคนอื่นจะไม่สามารถบันทึกได้ ถ้าผู้ร่วมประชุมคนใดพยายามกดปุ่มบันทึกการประชุม จะมีป๊อปแจ้งเตือนว่า ให้ร้องขอโฮสต์เพื่อให้อนุญาตให้คุณบันทึกการประชุม ทีนี้ในฐานะโฮสต์ เมื่อผู้ประชุมขออนุญาตบันทึกการประชุม ถ้าโฮสต์จะอนุญาต ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้…

ตั้งค่าให้ผู้ประชุมแชร์หน้าจอได้ทันทีที่เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom

ตั้งค่าให้ผู้ประชุมแชร์หน้าจอได้ทันทีที่เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom โดยปกติในห้องประชุม Zoom ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้มีเพียงโฮสต์เท่านั้น ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะไม่สามารถแชร์ได้ ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะสามารถแชร์หน้าจอได้ก็ต่อเมื่อโฮสต์อนุญาตเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตการแชร์หน้าจอแต่ละครั้ง จะไม่มีผลต่อการประชุมในครั้งต่อไป คือเมื่อปิดห้องประชุมไปแล้ว เมื่อมีการประชุมใหม่ ผู้ร่วมประชุมคนอื่น…

วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม Co-Host ในโปรแกรม Zoom

วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม Co-Host ในโปรแกรม Zoom ในการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom หรือการจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้คอยช่วยดูแลห้องประชุมหลายคน หรือบางทีเราจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom แล้วเชิญอาจารย์จากภายนอกมาช่วยสอน ก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์คนนั้นเป็นโฮสต์ร่วมด้วย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ แต่เบื้องต้นนั้น…

Zoom วิธีลบผู้ประชุมบางคนออกจากห้องประชุม

Zoom วิธีลบผู้ประชุมบางคนออกจากห้องประชุม ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากมีเหตุผิดพลาดด้านความปลอดภัย มีผู้อื่นเข้ามาในห้องประชุม หรือมีผู้ประชุมบางรายแสดงกิริยาไม่สุภาพ ก่อกวนในห้องประชุม เราในฐานะโฮสต์สามารถลบผู้ประชุมคนนั้นออกจากห้องประชุมไปก่อนก็ได้ ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่ Participants จะมีแถบ Participants ปรากฏออกมาทางด้านขวา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายชื่อผู้ร่วมประชุมที่ต้องการลบ…

วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์แทนเราในโปรแกรม Zoom

วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์แทนเราในโปรแกรม Zoom ในการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom บางทีอาจจมีความจำเป็นต้องให้คนอื่นควบคุมห้องประชุมแทนเรา เช่น ในกรณีที่เราไม่ว่าง หรืออะไรก็ตาม เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นควบคุมห้องประชุมแทนเราได้ โดยการตั้งให้คนอื่นเป็นโฮสต์แทนเรานั่นเอง แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เราจะสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นโฮสต์ หรือจะทำอะไรในฐานะโฮสต์ไม่ได้อีก นอกจากคนที่เรามอบสิทธิ์ให้นั้นจะตั้งเรากลับเป็นโฮสต์เหมือนเดิม วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์ สามารถทำได้ดังนี้…

วิธีสร้างห้องประชุมย่อย หรือกลุ่มย่อย Breakout Room ในโปรแกรม Zoom

วิธีสร้างห้องประชุมย่อย หรือกลุ่มย่อย Breakout Room ในโปรแกรม Zoom บางครั้งการจัดการประชุมออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom นั้น เราอาจจะอยากให้ผู้ประชุมพูดคุยกันในห้องย่อย หรือมอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียน โดยการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนคุยกันใน Zoom เราก็สามารถทำได้ แต่โดยปกติ…

การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดห้องประชุมแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งก็คือ เรื่องของความปลอดภัย ดังนั้น ในฐานะผู้ดูแลห้องประชุม เราควรตั้งค่าความปลอดภัยของห้องประชุมให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง หรือสามารถแก้ปัญหาได้หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น มีคนแปลกหน้าเข้าร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย เป็นต้น สำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ บน Control Bar…

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom ถ้าเรามีแผนที่จะจัดประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีกำหนดเวลาชัดเจนแล้ว เราสามารถสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ได้ โดย zoom จะเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้เวลาประชุม สำหรับขั้นตอนการสร้างตารางการประชุมล่วงหน้า มีวิธีการดังนี้ ที่หน้าจอ Home ในโปรแกรม zoom ให้คลิกที่ Schedule หน้าต่าง…

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดประชุมด้วยโปรแกรม zoom เราสามารถบันทึกการประชุมเก็บไว้ได้ เพื่อนำไปแชร์ต่อหรือเพื่อกลับมาทบทวนเนื้อหาการประชุมย้อนหลัง ซึ่งโดยปกติผู้ที่มีสิทธิ์บันทึกการประชุมก็คือผู้เปิดห้องประชุมนั่นเอง แต่ในกรณีที่ผู้ร่วมประชุมร้องขอและผู้เปิดการประชุมอนุญาต ผู้ร่วมประชุมก็สามารถบันทึกการประชุมได้เช่นกัน การบันทึกการประชุม มีขั้นตอนดังนี้ บน Control Bar ด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม…

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom ในขณะที่กำลังประชุมผ่านโปรแกรม zoom นอกจากเราจะสามารถประชุมแบบเห็นหน้ากันโดยการเปิดวิดีโอแล้ว เรายังสามารถแชร์หน้าจอให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ เห็นได้ด้วย เช่นในกรณีการสอนใช้งานโปรแกรมบางอย่าง เราสามารถแชร์หน้าจอโปรแกรมนั้นได้ เป็นต้น (โดยปกติ ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ต้องเป็นผู้จัดการห้องประชุม [Host] เท่านั้น ถ้าผู้จัดการห้องประชุมต้องการให้คนอื่นสามารถแชร์หน้าจอได้…

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าฉากหลังของที่ประชุมของเราแลดูไม่สวยงาม ไม่อยากจะให้ใครเห็น หรืออยากจะใช้ฉากหลังอื่น ๆ ที่สวยกว่า เราก็สามารถทำได้เช่นกัน ก่อนอื่นเราควรจะมีฉากหลังที่เป็นสีเรียบ ๆ สีเดียว เช่น สีเขียว หรือสีน้ำเงิน (เราต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีตัดกันกับสีฉากหลังด้วย) เพื่อให้โปรแกรมสามารถตัดฉากหลังได้ง่ายและเนียนขึ้น…

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าบนคอมพิวเตอร์ของเรามีอุปกรณ์วิดีโอหลายตัว เช่น กล้องที่มาพร้อมกับ Notebook และกล้องเว็บแคมที่ซื้อมาติดเพิ่มเติม เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กล้องตัวไหนในขณะประชุม zoom การเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom สำหรับการเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom นั้น มีขั้นตอนดังนี้ ลำดับแรกให้คลิกที่…

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom หากในตอนเข้าร่วมประชุมเราไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงคือไมโครโฟนและลำโพงไว้ก่อน จะไม่สามารถสนทนากับผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ และไม่ได้ยินเสียงของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ดังนั้น เราจึงต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงก่อน สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงนั้น ลำดับแรกให้คลิกที่ปุ่ม Join Audio บน Control Bar หน้าต่าง…