การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

ฟังก์ชัน CLEAN ใช้สำหรับลบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออกจากข้อความ มีประโยชน์สำหรับใช้ทำความสะอาดข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ ที่มักจะมีอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ปนเข้ามา

รูปแบบการใช้งาน

CLEAN(text)
  • text คือ ข้อความที่ต้องการนำมาตรวจสอบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้และลบออก

ตัวอย่างการใช้งาน

=CLEAN(A1)

เรียกใช้ฟังก์ชัน CLEAN โดยระบุอากิวเมนต์เป็นเซลล์ A1 ซึ่งเก็บข้อความต้นทางไว้

ผลลัพธ์ Excel จะค้นหาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งก็คืออักขระ 32 ตัวแรกใน ASCII ถ้าพบก็จะลบออก