Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ

Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ ถ้าเราได้ติดตั้งภาษาสำหรับ Microsoft Office ไว้หลายภาษา เราสามารถตั้งค่าสลับภาษาของเมนูแสดงผลในชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยการตั้งค่านี้ จะมีผลกับชุดโปรแกรมทั้งหมดในชุด Microsoft Office…

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู File ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ…

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021 เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2021 ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office 2021…

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook โดยปกติเมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมา Excel จะกำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์ไว้ให้เราเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า มันต้องไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้ประจำเป็นแน่แท้ ในที่ทำงานของเรา อาจกำหนดตายตัวแล้วว่า ต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้น และขนาดฟอนต์ต้องเท่านี้ เป็นต้น…

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet…

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet ให้อัตโนมัติ 1 Worksheet (สามารถตั้งค่าให้มากกว่านี้ได้)…

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook หลังจากที่เราทำงานเช่น เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ใน Workbook แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ คือ การบันทึก ซึ่งสามารถทำได้ง่าย…

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อต้องการสร้าง Workbook ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู File หลังจากนั้นคลิกที่ Blank…