ดีครับดอทคอม

การสร้างตารางด้วย Bootstrap 4

การสร้างตารางด้วย Bootstrap 4 Bootstrap 4 มีคลาสให้เราเลือกใช้สำหรับการสร้างตารางสวย ๆ หลายรูปแบบด้วยกัน Basic Table ตารางขั้นพื้นฐาน ถ้าต้องการสร้างตารางแบบเบสิค สามารถใช้คลาส .table ในการสร้างตารางได้เลย ตารางที่ได้จะเป็นตารางที่มีเส้นกั้นในแนวนอน…

ใช้งานสีใน Bootstrap 4

ใช้งานสีใน Bootstrap 4 ใน Bootstrap 4 เราสามารถใช้งานสีได้ผ่านคลาสที่ Bootstrap ได้เตรียมไว้ให้ สีตัวอักษร ถ้าต้องการกำหนดสีให้กับตัวอักษร สามารถใช้งานคลาสที่ Bootstrap ได้เตรียมไว้ให้ใช้งานดังนี้ .text-muted, .text-primary,…

Bootstrap 4 จัดรูปแบบข้อความและตัวอักษร

Bootstrap 4 จัดรูปแบบข้อความและตัวอักษร โดยปกติ Bootstrap 4 จะกำหนัดขนาดฟอนต์ไว้ที่ 16px ความสูงของเส้นเท่ากับ 1.5 และใช้ฟอนต์ “Helvetica Neue”, Helvetica, Arial, sans-serif…

Bootstrap 4 Grids ระบบกริดในบูทสแตร็ป 4

ระบบกริดใน Bootstrap 4 การแสดงผลของ Bootstrap 4 จะแบ่งเป็นคอลัมน์ทั้งหมด 12 คอลัมน์ แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ถึง 12 คอลัมน์ เราก็สามารถรวมหลาย ๆ คอลัมน์เป็นคอลัมน์เดียวกันได้ โดยรูปแบบการแสดงผลของกริดจะเป็นดังนี้…

Bootstrap 4 การใช้งาน Containers

Bootstrap 4 การใช้งาน Containers ใน Bootstrap 4 เราต้องกำหนดเอลิเมนต์สำหรับเป็น Container ขึ้นมา 1 เอลิเมนต์ เพื่อบรรจุเอลิเมนต์ตัวอื่น ๆ ไว้ด้านใน และใน…

เริ่มต้นใช้งาน Bootstrap 4

เริ่มต้นใช้งาน Bootstrap 4 Bootstrap คือ Fron-End Framework ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้การพัฒนาเว็บไซต์ทำได้อย่างงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเทมเพลทสำหรับสร้างฟอร์ม (forms), ปุ่มกด (buttons), ตาราง (tables) เป็นต้น…