JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า

JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่าในภาษา JavaScript มีดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย = นำค่าด้านหลังเครื่องหมายมากำหนดให้ตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย += นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปบวกกับค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย -= นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปลบออกด้วยค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย…

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript Arithmetic operators คือตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ ในภาษา JavaScript มีตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ให้ใช้งานดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย + บวก – ลบ * คูณ…

การสร้างตารางด้วย Bootstrap 4

การสร้างตารางด้วย Bootstrap 4 Bootstrap 4 มีคลาสให้เราเลือกใช้สำหรับการสร้างตารางสวย ๆ หลายรูปแบบด้วยกัน Basic Table ตารางขั้นพื้นฐาน ถ้าต้องการสร้างตารางแบบเบสิค สามารถใช้คลาส .table ในการสร้างตารางได้เลย บรรทัดที่…

ใช้งานสีใน Bootstrap 4

ใช้งานสีใน Bootstrap 4 ใน Bootstrap 4 เราสามารถใช้งานสีได้ผ่านคลาสที่ Bootstrap ได้เตรียมไว้ให้ สีตัวอักษร ถ้าต้องการกำหนดสีให้กับตัวอักษร สามารถใช้งานคลาสที่ Bootstrap ได้เตรียมไว้ให้ใช้งานดังนี้ .text-muted, .text-primary,…

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter Static Page ก็คือหน้าเว็บเพจหน้าหนึ่งนั่นแหละครับ เป็นหน้าเว็บที่เอาไว้แสดงข้อมูลตามที่เราต้องการ ในบทความนี้เราจะมาทดลองสร้าง Static Page ใน CodeIgniter ดู ซึ่ง…

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter 4

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter 4 CodeIgniter เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างงาย และที่สำคัญ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สำหรับ CodeIgniter 4 เราสามารถรันเว็บไซต์ผ่าน PHP’s built-in web…

CSS Backgrounds กำหนดพื้นหลังด้วย CSS

CSS Backgrounds กำหนดพื้นหลังด้วย CSS เมื่อต้องการกำหนดพื้นหลังให้เอลิเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาพพื้นหลังหรือสีพื้นหลัง และสไตล์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นหลัง เราจะใช้ CSS ในการกำหนดสไตล์ CSS background-color กำหนดสีพื้นหลัง พร็อพเพอร์ตี้…

CSS Colors ระบบสีใน CSS

CSS Colors ระบบสีใน CSS เราสามารถใช้งานระบบสีใน CSS ได้ด้วยการระบุชื่อสีหรือระบุเป็นค่าสีในระบบสีต่าง ๆ เช่น RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA Color Name…

CSS Comments การเขียนคอมเมนต์ใน CSS

CSS Comments การเขียนคอมเมนต์ใน CSS คอมเมนต์ ใช้สำหรับอธิบายโค้ดว่าโค้ดส่วนนั้น ๆ มีไว้ทำอะไร เขียนไว้ทำไม เพื่อที่ว่า เมื่อกลับมาดูโค้ดนั้นทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดนั้นคืออะไร หรือเอาไว้ให้คนที่มาแก้ไขโค้ดทีหลังได้เข้าใจโค้ดส่วนนั้น การเขียนคอมเมนต์ใน CSS จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย /*…

HTML Background Images ภาพพื้นหลังในเอชทีเอ็มแอล

HTML Background Images ภาพพื้นหลังในเอชทีเอ็มแอล Background Images คือภาพพื้นหลังที่จะแสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือในเอลิเมนต์ ใน HTML เราสามารถกำหนดภาพพื้นหลังได้โดยการกำหนดที่พร็อพเพอร์ตี้ background-image การกำหนดภาพพื้นหลังให้ HTML element เราสามารถกำหนดภาพพื้นหลังให้ HTML…

HTML Image Maps เพิ่มพื้นที่ที่สามารถคลิกได้ให้รูปภาพ

HTML Image Maps เพิ่มพื้นที่ที่สามารถคลิกได้ให้รูปภาพ แท็ก <map> ใช้สำหรับกำหนด image-map ให้กับรูปภาพ คือการทำให้รูปภาพรูปหนึ่งมีพื้นที่สำหรับคลิกได้หลายที่ แต่ละที่เมื่อคลิกแล้วก็จะลิงไปยัง url ที่ต่างกัน การใช้งาน Image Map…

HTML Image จัดการกับรูปภาพใน HTML

HTML Image จัดการกับรูปภาพใน HTML ในการทำเว็บไซต์ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ที่จะต้องใช้รูปภาพมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพส่วนหัว รูปภาพพื้นหลัง รูปภาพในเนื้อหา เป็นต้น รูปภาพทำให้เว็บไซต์ของเราสวยงามน่าเข้าชมมากขึ้น ใน HTML เราสามารถใช้งานรูปภาพได้โดยใช้แท็ก <img> ซึ่งแท็กนี้เป็นแท็กที่ไม่ต้องมีแท็กปิด…