JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า

JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่าในภาษา JavaScript มีดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย = นำค่าด้านหลังเครื่องหมายมากำหนดให้ตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย += นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปบวกกับค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย -= นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปลบออกด้วยค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย…

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript Arithmetic operators คือตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ ในภาษา JavaScript มีตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ให้ใช้งานดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย + บวก – ลบ * คูณ…

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter Static Page ก็คือหน้าเว็บเพจหน้าหนึ่งนั่นแหละครับ เป็นหน้าเว็บที่เอาไว้แสดงข้อมูลตามที่เราต้องการ ในบทความนี้เราจะมาทดลองสร้าง Static Page ใน CodeIgniter ดู ซึ่ง…

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter 4

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter 4 CodeIgniter เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างงาย และที่สำคัญ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สำหรับ CodeIgniter 4 เราสามารถรันเว็บไซต์ผ่าน PHP’s built-in web…

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append()

Python เพิ่มสมาชิกใน List ด้วยเมธอด append() เมื่อสร้างข้อมูลประเภท List ขึ้นมาใช้งานแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List นั้นได้อีก ด้วยเมธอด append() โดยจะเป็นการเพิ่มข้อมูลต่อท้ายข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน List มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

Python ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index() เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.index(value) value คือ…

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

Python นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count() เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.count(value) value คือ…

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน

Python Tuples ข้อมูลชนิดทูเพิลในไพธอน Tuple คือข้อมูลแบบคอลเล็คชันที่มีการเรียงลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลแบบ Tuple นี้จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ () round brackets การเข้าถึงไอเท็มของ Tuple เราสามารถเข้าถึงสมาชิกของ Tuple ได้โดยการอ้างอิงหมายเลขอินเด็กซ์…

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์ ภาษาโปรแกรมทุก ๆ ภาษา ย่อมมีตัวดำเนินการ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาษาโปรแกรมจะต้องมี…

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill()

Python เติมเลข 0 ด้านหน้าสตริงด้วยเมธอด zfill() เมธอด zfill() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเติมเลข 0 ด้านหน้าสตริง จนความยาวของสตริงครบตามที่ระบุ เช่น ถ้าสตริงมีอักขระ 2 ตัว…

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper()

Python แปลงตัวอักษรทั้งหมดในสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด upper() เมธอด upper() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปรงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.upper() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด upper() จากโค้ดตัวอย่าง ข้อความในสตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อใช้เมธอด upper() จะได้ผลลัพธ์ที่ข้อความในสตริงถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title()

Python แปลงตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด title() เมธอด title() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกของทุก ๆ คำในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนขึ้นต้นด้วยตัวเลข ตัวอักษรตัวแรกที่ติดกับตัวเลขจะถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.title() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด title() จากโค้ดตัวอย่าง…

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase()

Python เปลี่ยนตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรภาษาอังกฤษ จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.swapcase() ตัวอย่างการใช้งานเมธอด swapcase() เมธอด swapcase() จะคืนค่ากลับมาเป็นสตริงที่ถูกสลับตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่…

Python ตัดอักขระหน้า/หลังสตริง ด้วยเมธอด strip()

Python ตัดอักขระหน้า/หลังสตริง ด้วยเมธอด strip() เมธอด strip() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตัดอักขระด้านหน้าและด้านหลังของสตริง โดยเราสามารถระบุได้ด้วยว่าจะให้ตัดอักขระอะไร ถ้าไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นจะตัดช่องว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของสตริงออก มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.strip(characters) characters คือ ชุดอักขระที่ต้องการให้ลบ…

Python ตรวจสอบว่าสตริงขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ด้วยเมธอด startswith()

Python ตรวจสอบว่าสตริงขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุหรือไม่ด้วยเมธอด startswith() เมธอด startswith() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยคำตามที่ระบุหรือไม่ ถ้าใช่จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น False มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.startswith(value, start, end) value…