Windows 11

Windows 11 วิธีล็อคหน้าจอไม่ให้ใครเห็นความลับ

Windows 11 วิธีล็อคหน้าจอไม่ให้ใครเห็นความลับ

บางสถานการณ์เราอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่มีคนอื่นอยู่ด้วยจำนวนมาก เช่น ในที่ทำงาน เป็นต้น คงต้องมีบ้างที่เราจะต้องลุกออกจากที่นั่งไปที่อื่น…

อ่านต่อWindows 11 วิธีล็อคหน้าจอไม่ให้ใครเห็นความลับ
Windows 11 วิธีเปลี่ยนรูปประจำตัว

Windows 11 วิธีเปลี่ยนรูปประจำตัว

รูปประจำตัว จะแสดงอยู่ที่หน้าล๊อคอินเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นรูปประจำบัญชีผู้ใช้งานของบุคคลนั้นๆ เราอาจจะตั้งรูปประจำตัวเป็นรูปของเราเอง เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าบัญชีนี้เป็นของใคร…

อ่านต่อWindows 11 วิธีเปลี่ยนรูปประจำตัว
Windows 11 วิธีตั้งค่าให้ปุ่ม Start อยู่ชิดซ้ายหรือกึ่งกลางของทาสก์บาร์
Windows 11 วิธีล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบถาวร

Windows 11 วิธีล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบถาวร

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แบบถาวร คือยกเลิกไปเลย ไม่ให้จำแม้กระทั่งรหัสผ่าน…

อ่านต่อWindows 11 วิธีล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบถาวร
Windows 11 วิธีปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ชั่วคราว

Windows 11 วิธีปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ชั่วคราว

อาจมีบางกรณีที่เราต้องการปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพื่อยกเลิกการใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ซึ่งบน Windows…

อ่านต่อWindows 11 วิธีปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ชั่วคราว
Windows 11 ตั้งเวลาปิดหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน

Windows 11 ตั้งเวลาปิดหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน

ระบบปฏิบัติการ Windows จะมีการตั้งเวลาสำหรับการปิดหน้าจอและเวลาสำหรับการเข้าสู่โหมด Sleep ไว้…

อ่านต่อWindows 11 ตั้งเวลาปิดหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน