การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

ฟังก์ชัน DOLLAR ใช้สำหรับแปลงตัวเลขเป็นสกุลเงิน โดยผลลัพธ์จะเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายแสดงสกุลเงินอยู่ด้านหน้า โดยเครื่องหมายสกุลเงินจะเป็นสกุลใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบภาษา (local language settings) ที่ตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง

รูปแบบการใช้งาน

DOLLAR(number, [decimals])
  • number คือตัวเลข, เซลล์ที่อ้างอิงถึงตัวเลข, หรือสูตรที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นตัวเลข ที่ต้องการนำมาแปลงเป็นสกุลเงิน (จำเป็นต้องระบุ)
  • decimals คือจำนวนทศนิยมที่ต้องการ (ไม่ระบุก็ได้) ถ้าไม่ระบุจะมีค่าเริ่มต้นเป็น 2 คือมีทศนิยม 2 ตำแหน่งนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งาน

=DOLLAR(A1)

เรียกใช้ฟังก์ชัน DOLLAR โดยไม่ระบุจำนวนทศนิยม ผลลัพธ์จะได้ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยอัตโนมัติ เพราะเป็นค่าเริ่มต้น และเครื่องหมายสกุลเงินที่ได้จะเป็นเครื่องหมาย $ เพราะรูปแบบภาษาของเครื่องตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าต้องการกำหนดจำนวนทศนิยมเอง ให้ระบุอากิวเมนต์ decimals ด้วย ดังตัวอย่าง

=DOLLAR(A1,4)

จากตัวอย่าง ระบุ decimals เป็น 4 จึงได้ผลลัพธ์ที่มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ถ้าไม่ต้องการทศนิยม ให้ระบุ decimals เป็น 0

=DOLLAR(A1,0)

ถ้าต้องการให้เครื่องหมายแสดงสกุลเงินเป็นสกุลอื่น เช่น ฿ ให้ไปตั้งค่ารูปแบบภาษาในส่วนของ Region เป็นแบบไทย

เมื่อตั้งค่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชัน DOLLAR จะแสดงเครื่องหมายสกุลเงินเป็น ฿

ถ้ากำหนด decimals เป็นตัวเลขติดลบ ตัวเลขทางซ้ายของจุดทศนิยมจะถูกปัดตามค่าของ decimals ดังตัวอย่าง

=DOLLAR(A1,-2)

จากตัวอย่าง กำหนด decimals เป็น -2 ส่งผลให้ตัวเลขด้านซ้าย (ด้านหน้า) จุดทศนิยมถูกปัดไป 2 ตำแหน่ง