วิธีแก้ปัญหาเรียงข้อมูลภาษาไทยไม่ถูกต้องใน Excel

วิธีเรียงข้อมูลใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้คำสั่ง Sort โดยมีวิธีการดังนี้

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตัวอย่างด้านล่าง

เราต้องการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย สามารถทำได้ดังนี้

  • เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการเรียงข้อมูล
  • คลิกแท็บ Data
  • ที่กลุ่มคำสั่ง Sort & Filter ให้คำสั่งเรียงข้อมูลตามที่ต้องการ ดังนี้
    • คลิกสัญลักษณ์ Sort A to Z เพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก
    • คลิกสัญลักษณ์ Sort Z to A เพื่อเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย

ข้อมูลก็จะถูกเรียงตามที่ต้องการ

แต่ถ้าเป็นข้อมูลภาษาไทย ผลการเรียงอาจไม่ถูกต้อง เช่น ถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยสระจะถูกเรียงไว้ก่อน ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะจะถูกเรียงไว้ทีหลัง ดังตัวอย่าง

ปัญหานี้เกิดจากการจัดรูปแบบ Region ในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้เป็นแบบไทย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้

ให้เปิด Control Panel ขึ้นมา แล้วคลิกที่ Region

ที่หน้าต่าง Region ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่แท็บ Formats
  • คลิกที่ตัวเลือกในหัวข้อ Format แล้วเลือกเป็น Thai (Thailand)
  • คลิกปุ่ม OK

หลังจากนั้นทำการเรียงข้อมูลใน Excel ใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนด้านบน

คราวนี้ข้อมูลจะเรียงถูกต้องตามหลักพจนานุกรมไทยแล้วครับ