Microsoft Office

การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

ฟังก์ชัน FIXED ใช้สำหรับปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขทศนิยมตามที่ระบุโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นหลักพันและมีเครื่องหมายมหัพภาค…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

ฟังก์ชัน DOLLAR ใช้สำหรับแปลงตัวเลขเป็นสกุลเงิน โดยผลลัพธ์จะเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายแสดงสกุลเงินอยู่ด้านหน้า โดยเครื่องหมายสกุลเงินจะเป็นสกุลใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบภาษา…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

ฟังก์ชัน CLEAN ใช้สำหรับลบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออกจากข้อความ มีประโยชน์สำหรับใช้ทำความสะอาดข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT ใช้สำหรับแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความภาษาไทย หรือแปลงจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทยนั่นเอง รูปแบบการใช้งาน…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel
ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใช้สำหรับแปลงอาเรย์ของช่วงข้อมูลที่ระบุออกมาเป็นข้อความ โดยค่าข้อมูลที่เป็นข้อความจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อความจะถูกแปลงเป็นข้อความ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel
วิธีกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel เพื่อป้องกันคนอื่นเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว

คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว

บางทีเวลาต้องกรอกข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องกรอกในรูปแบบไหน แต่ใน Excel…

อ่านต่อคีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

วิธีเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ใน Excel

บางทีเราอาจต้องการเรียงข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางแบบหลายเงื่อนไขหรือหลายคอลัมน์ เช่น เรามีข้อมูลเป็นชื่อบุคคล วันเกิด และภูมิลำเนา…

อ่านต่อวิธีเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ใน Excel