Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ

Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ ถ้าเราได้ติดตั้งภาษาสำหรับ Microsoft Office ไว้หลายภาษา เราสามารถตั้งค่าสลับภาษาของเมนูแสดงผลในชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยการตั้งค่านี้ จะมีผลกับชุดโปรแกรมทั้งหมดในชุด Microsoft Office…

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู File ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ…

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021 เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2021 ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office 2021…

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook โดยปกติเมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมา Excel จะกำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์ไว้ให้เราเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า มันต้องไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้ประจำเป็นแน่แท้ ในที่ทำงานของเรา อาจกำหนดตายตัวแล้วว่า ต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้น และขนาดฟอนต์ต้องเท่านี้ เป็นต้น…

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet…

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet ให้อัตโนมัติ 1 Worksheet (สามารถตั้งค่าให้มากกว่านี้ได้)…

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook หลังจากที่เราทำงานเช่น เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ใน Workbook แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ คือ การบันทึก ซึ่งสามารถทำได้ง่าย…

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อต้องการสร้าง Workbook ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู File หลังจากนั้นคลิกที่ Blank…

การย้ายข้อมูลใน Excel

การย้ายข้อมูลใน Excel เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย คลิกแท็บ Home คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl…

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยลำดับแรกให้คลิกเลือกชีท (ที่ทาสก์บาร์ด้านล่าง) ที่ต้องการก่อน ในกรณีที่มีหลายชีท เมื่อเลือกชีทแล้วให้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล…

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK()

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK() สืบเนื่องจากบทความนี้ วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ได้ทั้งเกรดแบบตัวเลขและตัวอักษร เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็คงต้องมีการจัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนกันใช่ไหมครับ จะได้รู้ว่าใครสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่ น้อง ๆ…

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2019

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2019 สำหรับบทความนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โดยจะเริ่มต้นที่การสร้างเอกสารใหม่นะครับ ซึ่งการสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word จะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การสร้างเอกสารแบบว่างเปล่า…

เริ่มต้นสร้างงานพรีเซนเตชันหรือสไลด์ด้วย PowerPoint 2019

เริ่มต้นสร้างงานพรีเซนเตชันหรือสไลด์ด้วย PowerPoint 2019 PowerPoint เป็นหนึ่งในโปรแกรมในชุด Microsoft Office ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการใช้สร้างงานนำเสนอหรือพรีเซนเตชัน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า สไลด์ วันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน PowerPoint 2019 ในเบื้องต้นกันครับ เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint…

การแทรกเลขหน้าในเอกสาร Word

การแทรกเลขหน้าในเอกสาร Word เราสามารถแทรกหมายเลขหน้าในเอกสาร Word ได้อย่างอิสระ โดยสามารถแทรกไว้ที่ส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษก็ได้ แทรกไว้ตรงกลางหรือขอบด้านซ้าย/ขวา ก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่แท็บ Insert คลิกที่ Page Number จะมีตัวเลือกปรากฏเพิ่มเติมขึ้นมา คลิกเลือกตัวเลือกว่าจะแทรกเลขหน้าไว้ตำแหน่งไหน…

การแทรกข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

การแทรกข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word ในเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Word เราสามารถแทรกข้อความส่วนหัวกระดาษและส่วนท้ายกระดาษได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการดับเบิ้ลคลิกที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเอกสารได้เลย จะปรากฏช่องสำหรับพิมพ์ข้อความส่วนหัวหรือส่วนท้ายของกระดาษ เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการ หรือจะทำผ่านเมนูคำสั่งของ Microsoft Word ก็ได้…