ดีครับดอทคอม

วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel

วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel ถ้าต้องการสร้างบาร์โค้ดใน Excel ด้วยวิธีง่าย ๆ เราสามารถทำได้โดยการพึ่งฟอนต์สำหรับทำบาร์โค้ด ซึ่งก็มีหลายตัวด้วยกัน เช่น Code39, Libre Barcode 39, 3 of 9…

การใช้งานฟังก์ชัน LEFT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ฟังก์ชัน LEFT ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากทางด้านซ้าย (ด้านหน้า) และคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ (เริ่มจากอักขระตัวแรก) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LEFT สมมติว่าเรามีข้อมูลดังภาพ เรามีข้อมูลอยูในเซลล์…

แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถใช้ฟังก์ชัน UPPER() เข้ามาช่วยได้ ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก สามารถใช้ฟังก์ชัน LOWER() เข้ามาช่วยได้ แต่ถ้าต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ก็ต้องประยุกต์กันหน่อยละครับ สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้…

วิธีแปลงตัวอักษรตัวแรกในแถวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

วิธีแปลงตัวอักษรตัวแรกในแถวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษและต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถทำได้โดยนำฟังก์ชัน UPPER() LEFT() RIGHT() และ LEN() มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้ ที่คอลัมน์ A คือข้อมูลของเรา เราต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และนำมาเก็บไว้ที่คอลัมน์ B…

ใช้ Excel คำนวณอายุเป็น ปี เดือน วัน รวมไว้ในเซลล์เดียวกัน

ใช้ Excel คำนวณอายุเป็น ปี เดือน วัน รวมไว้ในเซลล์เดียวกัน ถ้าต้องการคำนวณอายุของบุคคลให้แสดงผลแบบ ปี เดือน วัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน IF() รวมกับฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยเราทำงานได้…

คำนวณอายุ นับจากวันเกิดจนถึงวันตามที่กำหนด ใน Excel

คำนวณอายุ นับจากวันเกิดจนถึงวันตามที่กำหนด ใน Excel โดยปกติการคำนวณอายุ เราจะคำนวณอายุจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน แต่อาจมีบางกรณีที่เราต้องการคำนวณอายุจากวันเกิดถึงวันใดวันหนึ่ง เช่น คำนวณตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันเสียชีวิต ว่าบุคคลนั้น ๆ มีอายุเท่าไหร่ หรือคำนวณตั้งแต่วันเกิดถึงวันใดวันหนึ่งในอนาคต เช่น ต้องการรู้ล่วงหน้าว่า ในอีก…

แยกข้อมูลหลายๆ แถวที่รวมอยู่ในเซลล์เดียวออกเป็นหลายแถวหลายคอลัมน์ ใน Excel

แยกข้อมูลหลายๆ แถวที่รวมอยู่ในเซลล์เดียวออกเป็นหลายแถวหลายคอลัมน์ ใน Excel ถ้ามีข้อมูลหลาย ๆ แถวรวมกันอยู่ในเซลล์เดียว แล้วเราต้องการแยกข้อมูลเหล่านั้นออกเป็นหลายแถวหลายคอลัมน์ ใน Excel ก็สามารถทำได้ สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้ จากตัวอย่าง เรามีข้อมูลเป็นรายชื่อนักเรียนจำนวน 5 คน…

วิธีลบแถวว่างใน Excel อย่างรวดเร็ว ในกรณีข้อมูลเยอะมากๆ

วิธีลบแถวว่างใน Excel อย่างรวดเร็ว ในกรณีข้อมูลเยอะมากๆ วิธีลบแถวว่างใน Excel สามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็ได้ผลที่แตกต่างกัน จะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราครับ กรณีแถวว่างกับแถวไม่ว่างแยกกันชัดเจน ถ้าข้อมูลของเรามีแถวว่างแบบทุกเซลล์ไหนแถวนั้นว่างทั้งหมด และแถวอื่น ๆ ที่ต้องการเก็บไว ไม่มีเซลล์ไหนว่างเลย ดังตัวอย่าง…

คำนวณอายุงานของพนักงานใน Excel นับจากวันเริ่มงานถึงปัจจุบัน

คำนวณอายุงานของพนักงานใน Excel นับจากวันเริ่มงานถึงปัจจุบัน ถ้าต้องการคำนวณอายุงานของพนักงาน นับจากวันที่เริ่มงานจนถึงวันปัจจุบัน ว่าแต่ละคนทำงานมาแล้วกี่ปี กี่เดือน กี่วัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยในการคำนวณได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ข้อมูลตัวอย่างของเราในบทความนี้เป็นดังนี้ จากตัวอย่าง เราต้องการรู้ว่าแต่ละคนทำงานมาแล้วกี่ปี กี่เดือน…

คำนวณอายุใน Excel นับจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน

คำนวณอายุใน Excel นับจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน ถ้าต้องการคำนวณอายุบุคคลว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่ นับจากวันเกิดถึงวันปัจจุบัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยในการคำนวณอายุได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ข้อมูลตัวอย่างของเราในบทความนี้เป็นดังนี้ จากข้อมูลตัวอย่างเราต้องการคำนวณอายุของแต่ละคนออกมาเป็นจำนวนปี เราจะเขียนสูตรที่เซลล์ C2 ดังนี้ จากสูตร เราจะได้ผลลัพธ์เป็นอายุของคนแรกในรูปแบบ…

วิธีตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นใน Word

วิธีตั้งค่าฟอนต์ที่ใช้ประจำให้เป็นฟอนต์เริ่มต้นใน Word โดยปกติ เมื่อเราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา Word จะมีฟอนต์เริ่มต้นให้เราใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่า ฟอนต์ดังกล่าวย่อมไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเป็นแน่ บางหน่วยงานอาจมีฟอนต์ที่กำหนดให้ใช้เป็นหลักอยู่แล้ว ทีนี้เวลาที่เราสร้างเอกสาร Word ขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องคอยมากำหนดฟอนต์ใหม่ทุกครั้ง…

แปลงตัวเลขจำนวนเงิน (บาท) เป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ

แปลงตัวเลขจำนวนเงิน (บาท) เป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เราต้องการแปลงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทย เราสามารถใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT() มาช่วยแปลงได้อย่างง่ายดาย อ่านวิธีใช้ได้ที่บทความนี้ แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทยใน Excel แต่ถ้าต้องการแปลงตัวเลขจำนวนเงิน (บาท) เป็นภาษาอังกฤษ เราจำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง แล้วค่อยเรียกใช้ฟังก์ชันดังกล่าว สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตาราง…

วิธีเปิดใช้งานแท็บ Developer ใน Excel เพื่อใช้งาน VBA

วิธีเปิดใช้งานแท็บ Developer ใน Excel เพื่อใช้งาน VBA ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้งาน VBA เราจำเป็นต้องเปิดใช้งานแท็บ Developer ซึ่งเป็นแท็บที่รวมคำสั่งด้านการพัฒนา VBA และโดยปกติแท็บนี้ไม่ได้เปิดใช้งานตั้งแต่แรก เราต้องไปเปิดใช้งานเพิ่มเติมถ้าต้องการใช้งาน โดยวิธีการเปิดใช้งานก็ไม่ยากครับ ให้ทำดังนี้…

แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทยใน Excel

แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทยใน Excel ใน Excel มีฟังก์ชันสำหรับการแปลงตัวเลขที่เป็นค่าเงินให้กลายเป็นคำอ่านภาษาไทย ฟังก์ชันดังกล่าวมีชื่อว่า BAHTTEXT() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งาน สมมติว่าเรามีข้อมูลดังรูปด้านล่าง เรามีราคาสินค้าเก็บอยู่ที่คอลัมน์ B (เริ่มต้นที่เซลล์ B2) และต้องการแสดงคำอ่านของราคาสินค้าที่คอลัมน์ C…

วิธีกรอกข้อมูลที่เหมือนกันทีละหลายชีทพร้อมกันใน Excel

วิธีกรอกข้อมูลที่เหมือนกันทีละหลายชีทพร้อมกันใน Excel ในกรณีที่เราต้องการกรอกข้อมูลที่เหมือน ๆ กันในหลาย ๆ ชีท เช่น ข้อมูลคะแนนของนักเรียนที่ต้องแยกเป็นหลาย ๆ ชีทตามรายวิชา และแต่ละชีทประกอบด้วยข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด เช่น เลขลำดับ ชื่อนักเรียน หัวคอลัมน์…