การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel

ฟังก์ชัน FIXED ใช้สำหรับปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขทศนิยมตามที่ระบุโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นหลักพันและมีเครื่องหมายมหัพภาค…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน FIXED ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel

ฟังก์ชัน DOLLAR ใช้สำหรับแปลงตัวเลขเป็นสกุลเงิน โดยผลลัพธ์จะเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายแสดงสกุลเงินอยู่ด้านหน้า โดยเครื่องหมายสกุลเงินจะเป็นสกุลใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบภาษา…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน DOLLAR ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel

ฟังก์ชัน CLEAN ใช้สำหรับลบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออกจากข้อความ มีประโยชน์สำหรับใช้ทำความสะอาดข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน CLEAN ใน Excel
การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน BAHTTEXT ใช้สำหรับแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความภาษาไทย หรือแปลงจำนวนเงินให้เป็นคำอ่านภาษาไทยนั่นเอง รูปแบบการใช้งาน…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน BAHTTEXT ใน Excel
Canva | การจัดกลุ่มวัตถุเพื่อง่ายต่อการจัดการ

Canva | การจัดกลุ่มวัตถุเพื่อง่ายต่อการจัดการ

ในบางกรณีเราอาจต้องการจัดการกับวัตถุหลาย ๆ ชิ้นในลักษณะเดียวกัน เช่น การย้ายไปวางตำแน่งอื่น…

อ่านต่อCanva | การจัดกลุ่มวัตถุเพื่อง่ายต่อการจัดการ
ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

การใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใช้สำหรับแปลงอาเรย์ของช่วงข้อมูลที่ระบุออกมาเป็นข้อความ โดยค่าข้อมูลที่เป็นข้อความจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อความจะถูกแปลงเป็นข้อความ…

อ่านต่อการใช้งานฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT ใน Excel
วิธีสั่งให้สลับไปเปิดโปรเจ็กต์ปัจจุบันในแอพ Canva

วิธีสั่งให้สลับไปเปิดโปรเจ็กต์ปัจจุบันในแอพ Canva

ในขณะที่กำลังออกแบบงานโปรเจ็กต์ใด ๆ อยู่ในเว็บเบราเซอร์ ถ้าเราต้องการสลับไปเปิดโปรเจ็กต์ที่กำลังทำงานอยู่นั้นในแอบที่ติดตั้งบน Desktop…

อ่านต่อวิธีสั่งให้สลับไปเปิดโปรเจ็กต์ปัจจุบันในแอพ Canva