ตกแต่งข้อความแจ้งเตือน Alerts สวย ๆ ด้วย Bootstrap 5

ตกแต่งข้อความแจ้งเตือน Alerts สวย ๆ ด้วย Bootstrap 5 เราสามารถตกแต่งข้อความแจ้งเตือนที่โดดเด่นดูดีด้วย Bootstrap 5 โดยใช้คลาส .alert ตามด้วย contextual class ตัวใดตัวหนึ่ง…

การใช้งาน Jumbotron ใน Bootstrap 5

การใช้งาน Jumbotron ใน Bootstrap 5 ใน Bootstrap 3 และ Bootstrap 4 จะมีคลาส .jumbotron ให้เราใช้สำหรับการแสดงผลข้อความให้มีความโดดเด่น โดยการทำให้เอลิเมนต์แสดงผลเป็นเหมือนกล่องขนาดใหญ่และกำหนด Padding…

ตกแต่งการแสดงผลรูปภาพด้วย Bootstrap 5

ตกแต่งการแสดงผลรูปภาพด้วย Bootstrap 5 เราสามารถใช้ Bootstrap 5 ตกแต่งรูปทรงการแสดงผลของรูปภาพได้ 3 แบบ คือ แบบสี่เหลี่ยมมุมใน (Rounded Corners) แบบวงกลม (Circle) และแบบทัมบ์เนล…

วิธีสร้าง USB Flash Drive สำหรับติดตั้ง Windows 11 ด้วย Media Creation Tool จาก Microsoft

วิธีสร้าง USB Flash Drive สำหรับติดตั้ง Windows 11 ด้วย Media Creation Tool จาก Microsoft สำหรับการสร้าง USB Flash…

ดาวน์โหลด Windows 11 ตัวจริง ไฟล์ ISO จาก Microsoft โดยตรง

ดาวน์โหลด Windows 11 ตัวจริง ไฟล์ ISO จาก Microsoft โดยตรง วันนี้ Microsoft เปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Windows 11 มาใช้งานได้แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลด…

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows 11 จาก Microsoft ทีละขั้นตอน ละเอียดยิบ Step By Step

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows 11 จาก Microsoft ทีละขั้นตอน ละเอียดยิบ Step By Step วันนี้ Microsoft เปิดให้เราสามารถดาวน์โหลด Windows 11 มาใช้งานได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ…

ตกแต่งตารางด้วย Bootstrap 5

ตกแต่งตารางด้วย Bootstrap 5 ใน Bootstrap 5 มีคลาสสำหรับตกแต่งตารางจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ การตกแต่งตารางขั้นพื้นฐาน สำหรับการตกแต่งตารางขั้นพื้นฐาน ให้ใช้คลาส .table กำกับแท็ก <table> ดังนี้ ตารางที่ตกแต่งด้วยคลาส…

ตกแต่งสีข้อความและพื้นหลัง ด้วย Bootstrap 5

ตกแต่งสีข้อความและพื้นหลัง ด้วย Bootstrap 5 Bootstrap 5 ได้เตรียมคลาสไว้ให้เราใช้สำหรับตกแต่งเอลิเมนต์ต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจจำนวนหนึ่ง สำหรับตกแต่งสีข้อความและสีพื้นหลัง คลาสสำหรับตกแต่งสีข้อความ Text Colors สำหรับคลาสที่ Bootstrap 5…

ตกแต่งข้อความ Text/Typography ด้วย Bootstrap 5

ตกแต่งข้อความ Text/Typography ด้วย Bootstrap 5 เมื่อใช้ Bootstrap 5 ในการตกแต่งเว็บไซต์ โดยค่าเริ่มต้นขนาดตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ที่ 1rem (16px) และความสูงของบรรทัดจะอยู่ที่ 1.5rem ถ้าเราใช้แท็ก <p>…

ทำความเข้าใจระบบ Grid พื้นฐาน ใน Bootstrap 5

ทำความเข้าใจระบบ Grid พื้นฐาน ใน Bootstrap 5 Bootstrap แสดงผลในแบบ Grid โดยใช้ flexbox ทำให้การแสดงผลเป็นแบบ Responsive คือปรับขนาดตามความละเอียดของหน้าจอ โดย Grid…

ทำความรู้จักกับ Container ใน Bootstrap 5

ทำความรู้จักกับ Container ใน Bootstrap 5 การใช้งานคลาสต่าง ๆ ของ Bootstrap เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ ต้องทำภายใต้ตัวบรรลุ หรือที่เรียกว่า Container ซึ่งใน Bootstrap 5…

เริ่มต้นใช้งาน Bootstrap 5

เริ่มต้นใช้งาน Bootstrap 5 Bootstrap เป็น front-end framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทำงานได้เร็ว ใช้งานง่าย ที่สำคัญ ใช้ได้ฟรีด้วย การใช้งาน Bootstrap ทำให้เราสามารถออกแบบ ฟอร์ม…

วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom

วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เราสามารถแชร์หน้าจอจาก iPhone หรือ iPad ของเราให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ดูได้ โดยมีวิธีดังนี้…

การย้ายข้อมูลใน Excel

การย้ายข้อมูลใน Excel เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย คลิกแท็บ Home คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl…

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยลำดับแรกให้คลิกเลือกชีท (ที่ทาสก์บาร์ด้านล่าง) ที่ต้องการก่อน ในกรณีที่มีหลายชีท เมื่อเลือกชีทแล้วให้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล…