Python การลบข้อมูลใน List

Python การลบข้อมูลใน List ถ้าต้องการลบข้อมูลใน List สามารถทำได้โดยการใช้เมธอด remove() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ value คือข้อมูลที่ต้องการลบออกจากลิสต์ ตัวอย่างการลบข้อมูลออกจากลิสต์ด้วยเมธอด remove() บรรทัดที่ 6 ใช้เมธอด remove()…

Python การเพิ่มข้อมูลใน List

Python การเพิ่มข้อมูลใน List การเพิ่มข้อมูลในลิสต์ สามารถทำได้โดยการใช้เมธอด append() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด append() การเพิ่มข้อมูลในลิสต์ด้วยเมธอด append() ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไป จะไปอยู่ต่อท้ายข้อมูลเดิมในลิสต์ ผลลัพธ์ ข้อมูลก่อนเพิ่ม :[‘iPhone’,…

Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ

Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ ถ้าเราได้ติดตั้งภาษาสำหรับ Microsoft Office ไว้หลายภาษา เราสามารถตั้งค่าสลับภาษาของเมนูแสดงผลในชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยการตั้งค่านี้ จะมีผลกับชุดโปรแกรมทั้งหมดในชุด Microsoft Office…

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู File ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ…

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021 เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2021 ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office 2021…

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List

Python การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน List สามารถทำได้โดยการระบุอินเด็กซ์ของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน เช่น หมายถึง การกำหนดค่าให้ข้อมูลตัวแรก (อินเด็กซ์ 0) ใน List มีค่าเท่ากับ “iPod” มาดูตัวอย่างกันดีกว่า…

Python การเข้าถึงข้อมูลใน List

Python การเข้าถึงข้อมูลใน List เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน List โดยการระบุอินเด็กซ์ โดยอินเด็กซ์ของ List จะเริ่มจาก 0 ดังนั้น ถ้าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลตัวแรกใน List เราสามารถเข้าถึงได้โดยการอ้างอิงอินเด็กซ์ลำดับ 0 ดังนี้…

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook โดยปกติเมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมา Excel จะกำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์ไว้ให้เราเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า มันต้องไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้ประจำเป็นแน่แท้ ในที่ทำงานของเรา อาจกำหนดตายตัวแล้วว่า ต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้น และขนาดฟอนต์ต้องเท่านี้ เป็นต้น…

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet…

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet ให้อัตโนมัติ 1 Worksheet (สามารถตั้งค่าให้มากกว่านี้ได้)…

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook หลังจากที่เราทำงานเช่น เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ใน Workbook แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ คือ การบันทึก ซึ่งสามารถทำได้ง่าย…

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อต้องการสร้าง Workbook ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู File หลังจากนั้นคลิกที่ Blank…

Python การจัดรูปแบบสตริงด้วยเมธอด format_map()

Python การจัดรูปแบบสตริงด้วยเมธอด format_map() เมธอด format_map() เป็นเมธอดสำหรับจัดรูปแบบสตริง คล้าย ๆ กับเมธอด format() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ mapping คือ พารามิเตอร์ประเภท Dictionary เช่น…

Python การแทนที่สตริงด้วยเมธอด translate()

Python การแทนที่สตริงด้วยเมธอด translate() เมธอด translate() เป็นเมธอดสำหรับแทนที่อักขระในสตริง โดยใช้งานร่วมกับเมธอด maketrans() ซึ่งเป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table กำหนดรูปแบบการแทนที่อักขระ หรือใช้งานร่วมกับ Dictionary ที่กำหนดรูปแบบการแทนที่อักขระ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

Python การใช้งานเมธอด maketrans()

Python การใช้งานเมธอด maketrans() maketrans() เป็นเมธอดสำหรับสร้าง Mapping Table เพื่อนำไปใช้กับเมธอด translate() เพื่อแทนที่สตริง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.maketrans(x, y, z) สำหรับพารามิเตอร์ทั้ง 3…