การหาค่าสัมบูรณ์ ของตัวเลข ด้วยฟังก์ชัน ABS ใน Excel 2019

ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน ABS จะเป็นดังนี้ ABS(number) เมื่อ number คือตัวเลขที่เราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS จากตัวอย่าง พิมพ์สูตร…