การย้ายข้อมูลใน Excel

การย้ายข้อมูลใน Excel เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย คลิกแท็บ Home คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl…

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยลำดับแรกให้คลิกเลือกชีท (ที่ทาสก์บาร์ด้านล่าง) ที่ต้องการก่อน ในกรณีที่มีหลายชีท เมื่อเลือกชีทแล้วให้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล…

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK()

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK() สืบเนื่องจากบทความนี้ วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ได้ทั้งเกรดแบบตัวเลขและตัวอักษร เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็คงต้องมีการจัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนกันใช่ไหมครับ จะได้รู้ว่าใครสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่ น้อง ๆ…

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel การจัดรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความใน Excel ต้องเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เป้าหมายก่อน หลังจากนั้นจึงเลือกคำสั่งจัดรูปแบบได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้ ลำดับแรกให้คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบตัวอักษรเสียก่อน หลังจากนั้นคลิกที่แท็บ Home แล้วเลือกการตั้งค่าในส่วน Font สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้ คลิกที่ชื่อฟอนต์…

การลบข้อมูลและรูปแบบข้อมูลใน Excel 2019

การลบข้อมูลและรูปแบบข้อมูลใน Excel ใน Excel ถ้าเราได้ทำการจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลไว้ในเซลล์ เช่น สีฟ้อนต์ รูปแบบวันที่ รูปแบบการแสดงผลตัวเลข เป็นต้น หากเราทำการลบข้อมูลในเซลล์นั้น ๆ โดยการปกปุ่ม Delete จะเป็นการลบเพียงข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ลบการจัดรูปแบบทิ้งไปด้วย…

การหาค่าสัมบูรณ์ ของตัวเลข ด้วยฟังก์ชัน ABS ใน Excel 2019

ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน ABS จะเป็นดังนี้ ABS(number) เมื่อ number คือตัวเลขที่เราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS จากตัวอย่าง พิมพ์สูตร…

Copy as Picture การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ ใน Excel 2019

Copy as Picture การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ ใน Excel 2019 Copy as Picture คือคุณสมบัติที่ช่วยให้เราสามารถคัดลอกข้อมูลจากเซลล์ในโปรแกรม Excel เอามาใช้งานในรูปแบบของออบเจ็กต์ประเภทรูปภาพได้ คือการนำข้อมูลมาใช้เป็นรูปภาพนั่นเอง การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ วิธีที่…

Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูลใน Excel 2019

Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูลใน Excel 2019 Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูล เป็นสิ่งที่คนทำงานเอกสารทำเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะใน ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม Word, Excel หรือโปรแกรมอื่น…

การแยกข้อมูลด้วย Flash Fill ใน Excel 2019

การแยกข้อมูล ด้วย Flash Fill การแยกข้อมูล เป็นอีกงานที่เราอาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร เช่น เรามีข้อมูลที่อยู่ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมอยู่ในเซลล์เดียวกัน และต้องการแยกข้อมูลเหล่านั้นออกจากกัน คงปวดหัวและเสียเวลาแย่ถ้าไม่มีตัวช่วย แต่ในโปรแกรม…

การจัดรูปแบบข้อมูล ใน Excel ด้วย Flash Fill

การจัดรูปแบบข้อมูล ด้วย Flash Fill การจัดรูปแบบข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลที่สวยงามตามที่เราต้องการ ซึ่งใน Excel เราสามารถใช้ Flash Fill จัดรูปแบบข้อมูลได้ง่าย ๆ ยกตัวอย่างเช่น…

การตั้งค่าเริ่มต้นให้เวิร์คบุ๊ค ใน Excel 2019

การตั้งค่าเริ่มต้นให้เวิร์คบุ๊ค การตั้งค่าเริ่มต้นให้เวิร์คบุ๊ค ช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงานอย่างมาก เพราะเมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่แต่ละครั้ง เราจะได้เวิร์คบุ๊คที่มีการตั้งค่าตามที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใด ๆ อีก สำหรับการตั้งค่าเวิร์คบุ๊ค สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู File คลิกเลือก Options เพื่อเข้าสู่ Excel…

Excel Ribbon ริบบอนพื้นฐานของ Excel 2019

Excel Ribbon ริบบอนพื้นฐานใน Excel 2019 Excel Ribbon ริบบอน คือแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดหรือกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งริบบอนใน Excel มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้…

Excel Worksheet รู้จักส่วนต่าง ๆ ของเวิร์คชีทใน Excel

Excel Worksheet เวิร์คชีทของเอ็กซ์เซล Excel Worksheet เวิร์คชีท คือพื้นที่ทำงานที่อยู่ใน Workbook อีกทีหนึ่ง ซึ่งในแต่ละเวิร์คบุ๊คจะสามารถมีเวิร์คชีทได้หลายเวิร์คชีท และเราสามารถเพิ่มหรือลบเวิร์คชีทได้ตามต้องการ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเวิร์คชีท ในเวิร์คชีทหนึ่ง ๆ…

การตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติ ใน Microsoft Excel

การตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติ ใน Excel การตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติ หรือ Auto Save หรือ Auto Recover เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพราะในเวลาทำงานจริง เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า จะเกิดเหตุการไม่คาดฝันอะไรขึ้นบ้าง…

การใช้งาน Macro เบื้องต้นใน Excel

Macro คืออะไร การใช้งาน Macro คือการบันทึกหรือรวบรวมคำสั่งหรือขั้นตอนการทำงานหลาย ๆ อย่าง เข้าไว้เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานเดียวกัน ทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการปรับแต่งเส้นขอบของตาราง ตั้งค่าฟ้อนต์ และตั้งค่าสีพื้นหลังของเซลล์ และเราต้องทำขั้นตอนทั้ง 3 ดังกล่าวอยู่บ่อย…