ดีครับดอทคอม

HTML Background Images ภาพพื้นหลังในเอชทีเอ็มแอล

HTML Background Images ภาพพื้นหลังในเอชทีเอ็มแอล Background Images คือภาพพื้นหลังที่จะแสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือในเอลิเมนต์ ใน HTML เราสามารถกำหนดภาพพื้นหลังได้โดยการกำหนดที่พร็อพเพอร์ตี้ background-image การกำหนดภาพพื้นหลังให้ HTML element เราสามารถกำหนดภาพพื้นหลังให้ HTML…

HTML Image Maps เพิ่มพื้นที่ที่สามารถคลิกได้ให้รูปภาพ

HTML Image Maps เพิ่มพื้นที่ที่สามารถคลิกได้ให้รูปภาพ แท็ก <map> ใช้สำหรับกำหนด image-map ให้กับรูปภาพ คือการทำให้รูปภาพรูปหนึ่งมีพื้นที่สำหรับคลิกได้หลายที่ แต่ละที่เมื่อคลิกแล้วก็จะลิงไปยัง url ที่ต่างกัน การใช้งาน Image Map…

HTML Image จัดการกับรูปภาพใน HTML

HTML Image จัดการกับรูปภาพใน HTML ในการทำเว็บไซต์ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ที่จะต้องใช้รูปภาพมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพส่วนหัว รูปภาพพื้นหลัง รูปภาพในเนื้อหา เป็นต้น รูปภาพทำให้เว็บไซต์ของเราสวยงามน่าเข้าชมมากขึ้น ใน HTML เราสามารถใช้งานรูปภาพได้โดยใช้แท็ก <img> ซึ่งแท็กนี้เป็นแท็กที่ไม่ต้องมีแท็กปิด…

HTML การสร้าง Link Bookmark

HTML การสร้าง Link Bookmark HTML Link Bookmark ใช้สำหรับให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถคลิกเพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจเดียวกันได้สะดวก มีประโยชน์ในกรณีที่เนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ มีความยาวมาก ๆ สำหรับขั้นตอนการสร้าง…

การใช้งานลิงก์ Links ใน HTML

การใช้งานลิงก์ Links ใน HTML ลิงก์ Link หรือ Hyperlink คือ url ของหน้าเว็บเพจใด ๆ ที่เราคลิกแล้วจะนำเราเข้าไปสู่หน้าเว็บเพจนั้น ๆ ได้ อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความหรือรูปภาพ…

กำหนดรูปแบบการแสดงผล HTML Elements ด้วย CSS

กำหนดรูปแบบการแสดงผล HTML ด้วย CSS CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets ใช้สำหรับกำหนดว่าอีลิเมนต์ของ HTML แต่ละอีลิเมนต์ จะแสดงผลอย่างไรบนหน้าจอหรือสื่ออื่น ๆ อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาในการตกแต่งอีลิเมนต์ต่าง ๆ…

HTML HSL Colors การใช้งานสีแบบ HSL ในเอชทีเอ็มแอล

HTML HSL Colors การใช้งานสีแบบ HSL ในเอชทีเอ็มแอล ใน HTML เราสามารถใช้งานสีแบบ HSL โดยที่ H คือ Hue ได้แก่เนื้อสี S…

HTML HEX Colors การใช้งานสีแบบ HEX ใน HTML

HTML HEX Colors การใช้งานสีแบบ HEX ใน HTML ใน HTML เราสามารถใช้งานสีโดยการระบุรหัสสีเป็นตัวเลขฐานสิบหก ในรูปแบบ #rrggbb โดยที่ rr หมายถึงสีแดง (Red)…

สี ชื่อสี ค่าสี RGB และรหัสสี HEX ใน HTML

สี ชื่อสี ค่าสี RGB และรหัสสี HEX ใน HTML ใน HTML เราสามารถใช้สีได้หลายรูปแบบ โดยวิธีที่นิยมคือ การระบุชื่อสี การระบุรหัสสี Colors Code…

HTML RGB Colors การใช้งานระบบสี RGB

HTML RGB Colors การใช้งานระบบสี RGB ใน HTML เราสามารถกำหนดสีแบบ RGB ได้ ในรูปแบบ โดยพารามิเตอร์ (red, green, blue) ใจระบุความหนาแน่นของสีแต่ละค่าคือ…

HTML Colors ระบบสีในภาษาเอชทีเอ็มแอล

HTML Colors ระบบสีในภาษาเอชทีเอ็มแอล ระบบสีใน HTML สามารถใช้งานได้โดยการระบุเป็นชื่อสี (Colors Name) หรือระบุค่าสีในระบบสีต่าง ๆ เช่น RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA…

HTML Comment การเขียนคอมเมนต์ในภาษาเอชทีเอ็มแอล

HTML Comment การเขียนคอมเมนต์ในภาษเอชทีเอ็มแอล การเขียนคอมเมนต์ คือการแทรกคำอธิบาย ความคิดเห็น หรือข้อความอื่นใดภายในโค้ด เพื่อบอกว่าโค้ดส่วนนั้นมีไว้ทำไม ทำงานอย่างไร หรืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมต่อหรือแม่แต่ตัวเราเอง สามารถทำความเข้าใจโค้ดนั้น ๆ ได้ในภายหลัง เราสามารถแทรกคอมเมนต์ลงในโค้ด…

HTML Quotation การทำข้อความอ้างอิงในเอชทีเอ็มแอล

การทำข้อความอ้างอิงแบบสั้นด้วยแท็ก <q> การทำข้อความอ้างอิงแบบสั้น เราสามารถทำได้โดยการใช้แท็ก <q> ซึ่งเบราเซอร์จะแทรกเครื่องหมายดับเบิ้ลโควตครอบข้อความที่อยู่ภายในแท็ก <q> ดังนี้ ทำข้อความอ้างอิงด้วยแท็ก <blockquote> การทำข้อความอ้างอิงด้วยแท็ก <blockquote> เป็นการอ้างอิงข้อความที่มาจากแหล่งอื่น เบราเซอร์จะจัดย่อหน้าข้อความที่อยู่ภายในแท็ก <blockquote> เข้าไปด้านในเล็กน้อย…

HTML Formatting การจัดรูปแบบตัวอักษร

HTML Formatting การจัดรูปแบบตัวอักษร HTML Formatting การจัดรูปแบบตัวอักษรในภาษา HTML สามารถทำได้โดยการใช้แท็กต่าง ๆ เช่น แท็ก <b> ใช้ทำตัวหนา แท็ก <i> ใช้ทำตัวเอียง…

HTML Styles การจัดรูปแบบสไตล์

HTML Styles การจัดรูปแบบสไตล์ ในภาษา HTML เราสามารถใช้แอททริบิวต์ style เพื่อกำหนดสไตล์ให้ตัวอักษร รูปภาพ หรืออื่น ๆ ได้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ การกำหนดสีพื้นหลัง ด้วย background-color…