ดีครับดอทคอม

การแยกข้อมูลด้วย Flash Fill ใน Excel

การแยกข้อมูลด้วย Flash Fill ใน Excel การแยกข้อมูล เป็นอีกงานที่เราอาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ทำงานด้านเอกสาร เช่น เรามีข้อมูลที่อยู่ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมอยู่ในเซลล์เดียวกัน และต้องการแยกข้อมูลเหล่านั้นออกจากกัน คงปวดหัวและเสียเวลาแย่ถ้าไม่มีตัวช่วย…

การจัดรูปแบบข้อมูล ใน Excel ด้วย Flash Fill

การจัดรูปแบบข้อมูล ใน Excel ด้วย Flash Fill การจัดรูปแบบข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลที่สวยงามตามที่เราต้องการ ซึ่งใน Excel เราสามารถใช้ Flash Fill จัดรูปแบบข้อมูลได้ง่าย…

วิธีรวมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่คนละเซลล์มาไว้ในเซลล์เดียวกันด้วย Flash Fill ใน Excel

วิธีรวมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่คนละเซลล์มาไว้ในเซลล์เดียวกันด้วย Flash Fill ใน Excel ถ้าเรามีข้อมูลใน Work Sheet เป็นหลาย ๆ คอลัมน์ และต้องการรวมข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นมาแสดงในคอลัมน์เดียว เราสามารถทำได้ง่าย ๆ และรวดเร็วด้วยคุณสมบัติที่ชื่อว่า…