การจัดรูปแบบข้อมูล ใน Excel ด้วย Flash Fill

การจัดรูปแบบข้อมูล เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลที่สวยงามตามที่เราต้องการ ซึ่งใน Excel เราสามารถใช้ Flash Fill จัดรูปแบบข้อมูลได้ง่าย ๆ

ยกตัวอย่างเช่น เรามีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และเราอยากให้เบอร์โทรศัพท์ของเราอยู่ในรูปแบบ (xxx) xxx-xxxx เราก็สามารถใช้ Flash Fill จัดรูปแบบได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

จัดรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ด้วย Flash Fill

สมมติว่าเรามีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบดังนี้

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ยังไม่จัดรูปแบบ

เมื่อต้องการให้เบอร์โทรศัพท์อยู่ในรูปแบบ (xxx) xxx-xxxx สามารถทำได้ดังนี้

  1. พิมพ์ข้อมูลเริ่มต้นในรูปแบบที่เราต้องการ
  2. คลิกลากคลุมเซลล์ที่ต้องการเติมข้อมูล โดยให้คลิกลากรวมเซลล์ข้อมูลเริ่มต้นด้วย
  3. คลิกที่แท็บ Data
  4. คลิกที่ Flash Fill

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการแล้วครับ