แปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทยใน Excel

ใน Excel มีฟังก์ชันสำหรับการแปลงตัวเลขที่เป็นค่าเงินให้กลายเป็นคำอ่านภาษาไทย ฟังก์ชันดังกล่าวมีชื่อว่า BAHTTEXT() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

BAHTTEXT(number)
  • number คือตัวเลขที่จะนำมาแปลงเป็นคำอ่านภาษาไทย

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังรูปด้านล่าง

เรามีราคาสินค้าเก็บอยู่ที่คอลัมน์ B (เริ่มต้นที่เซลล์ B2) และต้องการแสดงคำอ่านของราคาสินค้าที่คอลัมน์ C (เริ่มต้นที่เซลล์ C2) เราสามารถเขียนสูตรได้ดังนี้

=BAHTTEXT(B2)
  • B2 คือเซลล์ที่เก็บตัวเลขราคาสินค้า

เราก็จะได้คำอ่านของราคาสินค้าเป็นภาษาไทยตามที่ต้องการ

หลังจากนั้นทำการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ในคอลัมน์ C ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ครับ