JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า

JavaScript Assignment ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่า ตัวดำเนินการด้านการกำหนดค่าในภาษา JavaScript มีดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย = นำค่าด้านหลังเครื่องหมายมากำหนดให้ตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย += นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปบวกกับค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย -= นำค่าจากตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมายไปลบออกด้วยค่าด้านหลังเครื่องหมาย แล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้านหน้าเครื่องหมาย…

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript

ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ใน JavaScript Arithmetic operators คือตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ ในภาษา JavaScript มีตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ให้ใช้งานดังนี้ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย + บวก – ลบ * คูณ…

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์

JavaScript Operators ตัวดำเนินการในจาวาสคริปต์ ภาษาโปรแกรมทุก ๆ ภาษา ย่อมมีตัวดำเนินการ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาษาโปรแกรมจะต้องมี…

JavaScript Variables ตัวแปรในภาษาจาวาสคริปต์

JavaScript Variables ตัวแปรในภาษาจาวาสคริปต์ ตัวแปร คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เก็บค่าข้อมูล เช่น ตัวแปร a เก็บค่าตัวเลข 10 ตัวแปร b เก็บค่าความจริง true เป็นต้น จากโค้ดตัวอย่าง…

JavaScript Comments การเขียนคอมเมนต์ในภาษาจาวาสคริปต์

JavaScript Comments การเขียนคอมเมนต์ในภาษาจาวาสคริปต์ คอมเมนต์ มีไว้สำหรับอธิบายการทำงานของโค้ด เพื่อให้ผู้ที่มาอ่านโค้ดทีหลังสามารถเข้าใจได้ง่าย หรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อกลับมาดูโค้ดทีหลังก็ไม่ต้องมานั่งเดาว่าโค้ดส่วนนั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการทำให้โค้ดบางส่วนไม่ถูกประมวลผลได้ด้วย Single Line Comment คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว การคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว สามารถทำได้โดยการวางเครื่องหมายสแลช 2 สองอัน…

JavaScript Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์

JavaScript Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ JavaScript Syntax ก็คือกฎที่กำหนดระเบียบการจัดโครงสร้างของการเขียนโค้ด เช่น การประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร การประมวลผล เป็นต้น การประกาศตัวแปร ตัวแปร คือคำหรือตัวอักษรใด ๆ ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บค่าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง…

สเตทเมนต์ของภาษา JavaScript

สเตทเมนต์ของภาษา JavaScript JavaScript Statements สเตทเมนต์ของภาษาจาวาสคริปต์ ประกอบไปด้วย Values, Operators, Expressions, Keywords และ Comments เมื่อเขียนสเตทเมนต์ใด ๆ ไปแล้ว จะปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน…

การแสดงผลข้อมูลด้วย JavaScript

การแสดงผลข้อมูลด้วย JavaScript เราสามารถใช้ JavaScript แสดงผลข้อมูลได้หลากหลายวิธี ดังนี้ แสดงข้อมูลในเอลิเมนต์ของ HTML โดยใช้ innerHTML แสดงเนื้อหาใน HTML ด้วย document.write() แสดงข้อมูลทางกล่องข้อความแจ้งเตือนด้วย window.alert()…

เขียน JavaScript ตรงไหนได้บ้างในเว็บเพจ

เขียน JavaScript ตรงไหนได้บ้างในเว็บเพจ มาดูกันครับว่า เราสามารถเขียนโค้ด JavaScript ไว้ตรงไหนได้บ้างในเว็บเพจของเรา The <script> Tag ปกติเวลาเราจะเขียนโค้ด JavaScript เราต้องเขียนไว้ภายในแท็ก <script></script> เพื่อให้เบราเซอร์รู้ว่า ตรงนี้เป็นส่วนของภาษาสคริปต์นะ…