วิธีแปลงตัวอักษรตัวแรกในแถวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษและต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถทำได้โดยนำฟังก์ชัน UPPER() LEFT() RIGHT() และ LEN() มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้

ที่คอลัมน์ A คือข้อมูลของเรา เราต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และนำมาเก็บไว้ที่คอลัมน์ B สามารถทำได้โดยเขียนสูตรดังนี้

=UPPER(LEFT(A1,1)) & RIGHT(A1,LEN(A1)-1)

การทำงานของสูตร สามารถอธิบายได้ดังนี้

  • ตัดเอาตัวอักษรตัวแรกในแถวออกมา แล้วแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ UPPER(LEFT(A1,1))
  • ตัดเอาตัวอักษรด้านขวาของข้อความ โดยไม่เอาตัวแรก RIGHT(A1,LEN(A1)-1)
  • นำเอาตัวอักษรที่ได้จากขั้นตอนด้านบนมาต่อกัน

เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อความที่มีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามต้องการ

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

หมายเหตุ : วิธีนี้ เพียงแปลงตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ส่วนตัวอื่น ๆ เป็นอย่างไรก็จะยังคงเป็นอย่างนั้น จะไม่ถูกแปลงเป็นพิมพ์เล็กแต่อย่างใด ถ้าต้องการให้ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และบังคับให้ตัวอื่น ๆ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด สามารถศึกษาวิธีทำได้ที่บทความ แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่