คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว

บางทีเวลาต้องกรอกข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องกรอกในรูปแบบไหน แต่ใน Excel เราสามารถใช้คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่ปัจจุบันและเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ประโยชน์ของคีย์ลัดนี้มีอย่างน้อย 2 อย่าง คือ

  1. ถ้าต้องการกรอกวันที่ปัจจบุัน เราก็สามารถใช้คีย์ลัดช่วยกรอกข้อมูลได้เลย
  2. ถ้าไม่ได้ต้องการกรอกวันที่ปัจจุบัน แต่เราอยากรู้ว่าต้องกรอกข้อมูลวันที่รูปแบบไหนถึงจะถูก ก็สามารถใช้คีย์ลัดให้กรอกวันที่ปัจจุบันให้ดูก่อนได้ เช่นนี้เราก็จะมีแนวทางแล้วว่า ถ้าต้องการกรอกข้อมูลวันที่ เราต้องกรอกแบบไหน

สำหรับคีย์ลัดที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้

  • ถ้าต้องการกรอกวันที่ปัจจบัน ให้กดปุ่ม Ctrl + ; บนคีย์บอร์ด จะได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ปัจจุบัน โดยยึดตามรูปแบบของวันที่ที่ตั้งค่าไว้ใน Windows
  • ถ้าต้องการกรอกข้อมูลเป็นเวลาปัจจุบัน ให้กดปุ่ม Ctrl + Shift + ; บนคีย์บอร์ด จะได้ผลลัพธ์เป็นเวลาปัจจุบัน ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที