Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ

Excel 2021 วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ ถ้าเราได้ติดตั้งภาษาสำหรับ Microsoft Office ไว้หลายภาษา เราสามารถตั้งค่าสลับภาษาของเมนูแสดงผลในชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยการตั้งค่านี้ จะมีผลกับชุดโปรแกรมทั้งหมดในชุด Microsoft Office…

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู File ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ…

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021 เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2021 ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office 2021…

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook

Excel 2021 วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นให้กับ Workbook โดยปกติเมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมา Excel จะกำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์ไว้ให้เราเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า มันต้องไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้ประจำเป็นแน่แท้ ในที่ทำงานของเรา อาจกำหนดตายตัวแล้วว่า ต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้น และขนาดฟอนต์ต้องเท่านี้ เป็นต้น…

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet…

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่

Excel 2021 วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet ให้อัตโนมัติ 1 Worksheet (สามารถตั้งค่าให้มากกว่านี้ได้)…

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook

Excel 2021 วิธีบันทึก Workbook หลังจากที่เราทำงานเช่น เพิ่มข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ใน Workbook แล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ คือ การบันทึก ซึ่งสามารถทำได้ง่าย…

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่

Excel 2021 วิธีสร้าง Workbook ใหม่ ใน Excel 2021 เมื่อต้องการสร้าง Workbook ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู File หลังจากนั้นคลิกที่ Blank…

การย้ายข้อมูลใน Excel

การย้ายข้อมูลใน Excel เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย คลิกแท็บ Home คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl…

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยลำดับแรกให้คลิกเลือกชีท (ที่ทาสก์บาร์ด้านล่าง) ที่ต้องการก่อน ในกรณีที่มีหลายชีท เมื่อเลือกชีทแล้วให้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล…

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK()

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK() สืบเนื่องจากบทความนี้ วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ได้ทั้งเกรดแบบตัวเลขและตัวอักษร เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็คงต้องมีการจัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนกันใช่ไหมครับ จะได้รู้ว่าใครสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่ น้อง ๆ…

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel การจัดรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความใน Excel ต้องเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เป้าหมายก่อน หลังจากนั้นจึงเลือกคำสั่งจัดรูปแบบได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้ ลำดับแรกให้คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบตัวอักษรเสียก่อน หลังจากนั้นคลิกที่แท็บ Home แล้วเลือกการตั้งค่าในส่วน Font สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้ คลิกที่ชื่อฟอนต์…

การลบข้อมูลและรูปแบบข้อมูลใน Excel 2019

การลบข้อมูลและรูปแบบข้อมูลใน Excel ใน Excel ถ้าเราได้ทำการจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลไว้ในเซลล์ เช่น สีฟ้อนต์ รูปแบบวันที่ รูปแบบการแสดงผลตัวเลข เป็นต้น หากเราทำการลบข้อมูลในเซลล์นั้น ๆ โดยการปกปุ่ม Delete จะเป็นการลบเพียงข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ลบการจัดรูปแบบทิ้งไปด้วย…

การหาค่าสัมบูรณ์ ของตัวเลข ด้วยฟังก์ชัน ABS ใน Excel 2019

ฟังก์ชัน ABS เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีผลเป็นบวก คือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชัน ABS จะเป็นดังนี้ ABS(number) เมื่อ number คือตัวเลขที่เราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ABS จากตัวอย่าง พิมพ์สูตร…

Copy as Picture การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ ใน Excel 2019

Copy as Picture การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ ใน Excel 2019 Copy as Picture คือคุณสมบัติที่ช่วยให้เราสามารถคัดลอกข้อมูลจากเซลล์ในโปรแกรม Excel เอามาใช้งานในรูปแบบของออบเจ็กต์ประเภทรูปภาพได้ คือการนำข้อมูลมาใช้เป็นรูปภาพนั่นเอง การก็อปปี้ข้อมูลเป็นรูปภาพ วิธีที่…