ดีครับดอทคอม

วิธีกรอกข้อมูลประเภทวันที่อัตโนมัติใน Excel

วิธีกรอกข้อมูลประเภทวันที่อัตโนมัติใน Excel ใน Excel เราสามารถใช้ความสามารถของ Auto Fill Options มาช่วยกรอกข้อมูลประเภทวันที่แบบอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยมีวิธีใช้งานดังนี้ กรณีต้องการข้อมูลเป็นวันเดือนปีแบบต่อเนื่อง ให้ทำดังนี้ เมื่อปล่อยเมาส์จะได้ข้อมูลเป็นวัน/เดือน/ปี แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีไอคอน…

วิธีกรอกเลขลำดับอย่างรวดเร็วใน Excel ด้วย Fill Series

วิธีกรอกเลขลำดับอย่างรวดเร็วใน Excel ด้วย Fill Series ในกรณีที่ต้องการกรอกเลขลำดับต่อเนื่อง 1 2 3… จำนวนมาก ๆ ถ้ากรอกทีละเลขด้วยตัวเองก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ และที่สำคัญ ถ้าต้องกรอกตัวเลขมาก ๆ ก็จะเกิดความล่าช้า…

คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว

คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่และเวลาปัจจุบันใน Excel อย่างรวดเร็ว บางทีเวลาต้องกรอกข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องกรอกในรูปแบบไหน แต่ใน Excel เราสามารถใช้คีย์ลัดสำหรับกรอกวันที่ปัจจุบันและเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ประโยชน์ของคีย์ลัดนี้มีอย่างน้อย 2 อย่าง คือ สำหรับคีย์ลัดที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้

วิธีตรวจสอบข้อมูลซ้ำจากหลายคอลัมน์ใน Excel

วิธีตรวจสอบข้อมูลซ้ำจากหลายคอลัมน์ใน Excel วิธีตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกันในหลาย ๆ คอลัมน์ สามารถทำได้ดังนี้ครับ หน้าต่าง Duplicate Values จะถูกเปิดขึ้นมา ข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกจัดรูปแบบตามที่เราเลือก

ฟังก์ชัน TODAY ใน Excel หาเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน TODAY ใน Excel หาเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ โดยจะเริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) เป็นวันแรก คือมีเลขลำดับเป็น…

ฟังก์ชัน DATEDIF ใน Excel คำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่

ฟังก์ชัน DATEDIF ใน Excel คำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่ ฟังก์ชัน DATEDIF ใช้สำหรับคำนวณหาผลต่างของข้อมูลประเภทวันที่ 2 ค่า โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน DATEDIF สมมติว่าเรามีข้อมูลที่ต้องการนำมาคำนวณเป็นวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดอยู่ในตาราง ดังภาพ จากข้อมูลตัวอย่าง…

วิธีเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ใน Excel

วิธีเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ใน Excel บางทีเราอาจต้องการเรียงข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางแบบหลายเงื่อนไขหรือหลายคอลัมน์ เช่น เรามีข้อมูลเป็นชื่อบุคคล วันเกิด และภูมิลำเนา เราอยากจะเรียงข้อมูลตามภูมิลำเนาก่อน หลังจากนั้นก็เรียงตามวันเกิด เป็นต้น ดังตัวอย่าง ตามข้อมูลตัวอย่าง ถ้าต้องการเรียงข้อมูลให้คนที่มีภูมิลำเนาเดียวกันอยู่ด้วยกัน และในจำนวนคนที่มีภูมิลำเนาเดียวกันนั้น ก็เรียงตามวันเกิดอีกที คนที่เกิดก่อนให้อยู่ก่อน…

วิธีแก้ปัญหาเรียงข้อมูลภาษาไทยไม่ถูกต้องใน Excel

วิธีแก้ปัญหาเรียงข้อมูลภาษาไทยไม่ถูกต้องใน Excel วิธีเรียงข้อมูลใน Excel สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้คำสั่ง Sort โดยมีวิธีการดังนี้ สมมติว่าเรามีข้อมูลดังตัวอย่างด้านล่าง เราต้องการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลก็จะถูกเรียงตามที่ต้องการ แต่ถ้าเป็นข้อมูลภาษาไทย ผลการเรียงอาจไม่ถูกต้อง…

ฟังก์ชัน MID ใน Excel ตัดเอาอักขระตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MID ใน Excel ตัดเอาอักขระตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ฟังก์ชัน MID ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากข้อความตามจำนวนที่ระบุ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน…

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านขวา (ด้านหลัง) ของข้อความ ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel ใช้สำหรับตัดเอาอักขระด้านขวา หรือด้านหลัง ของข้อความ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นอักขระในสตริงตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มจากอักขระตัวสุดท้ายในสตริง…

วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel

วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel ถ้าต้องการสร้างบาร์โค้ดใน Excel ด้วยวิธีง่าย ๆ เราสามารถทำได้โดยการพึ่งฟอนต์สำหรับทำบาร์โค้ด ซึ่งก็มีหลายตัวด้วยกัน เช่น Code39, Libre Barcode 39, 3 of 9…

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel ตัดเอาอักขระด้านซ้าย (ด้านหน้า) ของข้อความ ฟังก์ชัน LEFT ใช้สำหรับตัดเอาอักขระจากทางด้านซ้าย (ด้านหน้า) และคืนค่ากลับมาเป็นอักขระตามจำนวนที่ระบุ (เริ่มจากอักขระตัวแรก) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน…

แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถใช้ฟังก์ชัน UPPER() เข้ามาช่วยได้ ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก สามารถใช้ฟังก์ชัน LOWER() เข้ามาช่วยได้ แต่ถ้าต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ก็ต้องประยุกต์กันหน่อยละครับ สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้…

วิธีแปลงตัวอักษรตัวแรกในแถวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

วิธีแปลงตัวอักษรตัวแรกในแถวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษและต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถทำได้โดยนำฟังก์ชัน UPPER() LEFT() RIGHT() และ LEN() มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้ ที่คอลัมน์ A คือข้อมูลของเรา เราต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกในแต่ละเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และนำมาเก็บไว้ที่คอลัมน์ B…

ใช้ Excel คำนวณอายุเป็น ปี เดือน วัน รวมไว้ในเซลล์เดียวกัน

ใช้ Excel คำนวณอายุเป็น ปี เดือน วัน รวมไว้ในเซลล์เดียวกัน ถ้าต้องการคำนวณอายุของบุคคลให้แสดงผลแบบ ปี เดือน วัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน IF() รวมกับฟังก์ชัน DATEDIF() มาช่วยเราทำงานได้…