วิธีเรียงข้อมูลแบบหลายคอลัมน์ใน Excel

บางทีเราอาจต้องการเรียงข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางแบบหลายเงื่อนไขหรือหลายคอลัมน์ เช่น เรามีข้อมูลเป็นชื่อบุคคล วันเกิด และภูมิลำเนา เราอยากจะเรียงข้อมูลตามภูมิลำเนาก่อน หลังจากนั้นก็เรียงตามวันเกิด เป็นต้น ดังตัวอย่าง

ตามข้อมูลตัวอย่าง ถ้าต้องการเรียงข้อมูลให้คนที่มีภูมิลำเนาเดียวกันอยู่ด้วยกัน และในจำนวนคนที่มีภูมิลำเนาเดียวกันนั้น ก็เรียงตามวันเกิดอีกที คนที่เกิดก่อนให้อยู่ก่อน เป็นต้น เราต้องใช้วิธีเรียงแบบหลายคอลัมน์ โดยมีวิธีการทำดังนี้

 • เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียง
 • คลิกที่แท็บ Data
 • ภายในกลุ่มคำสั่ง Sort & Filter ให้คลิกที่คำสั่ง Sort

หน้าต่าง Sort จะถูกเปิดขึ้นมา เราจะกำหนดเงื่อนไขแรกในการจัดเรียงก่อน

 • ติ๊ก ✔ ที่หน้าตัวเลือก My data has headers (เพราะตอนเลือกช่วงข้อมูลเราเลือกหัวคอลัมน์มาด้วย)
 • ที่หัวข้อ Column ตรง Sort by ให้เลือก “ภูมิลำเนา” (เพราะเราจะเรียงข้อมูลตามภูมิลำเนาก่อน)
 • ที่หัวข้อ Sort on เลือกเป็น Cell Values
 • ที่หัวข้อ Order เลือกเป็น A to Z

ต่อไปเราจะเพิ่มเงื่อนไขในการเรียง คือหลังจากเรียงตามภูมิลำเนาเป็นเงื่อนไขแรกแล้ว เราจะเรียงตามวันเกิดเป็นเงื่อนไขที่สอง ให้ทำดังนี้

 • คลิกที่ปุ่ม Add Level

จะมีหัวข้อสำหรับกำหนดเงื่อนไขในการจัดเรียงเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามา

 • ที่หัวข้อ Column ตรง Then by ให้เลือก “วันเกิด” เพราะหลังจากเรียงตามภูมิลำเนาแล้วเราจะเรียงตามวันเกิดต่อ
 • ที่หัวข้อ Sort on ให้เลือก Cell Values
 • ที่หัวข้อ Order ให้เลือก Oldest to Newest เพราะเราจะให้คนที่เกิดก่อนถูกเรียงไว้ก่อน
 • หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK

เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกเรียงตามเงื่อนไขที่เราต้องการ คือ

 1. เรียงตามภูมิลำเนาก่อน คนที่อยู่ภูมิลำเนาเดียวกันก็จะถูกเรียงไว้ด้วยกัน
 2. ในกลุ่มคนที่อยู่ภูมิลำเนาเดียวกันก็เรียงตามวันเกิด คนที่เกิดก่อนจะถูกเรียงไว้ก่อน