แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ให้ตัวอักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน Excel

ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถใช้ฟังก์ชัน UPPER() เข้ามาช่วยได้ ถ้าต้องการให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก สามารถใช้ฟังก์ชัน LOWER() เข้ามาช่วยได้ แต่ถ้าต้องการให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ก็ต้องประยุกต์กันหน่อยละครับ

สมมติว่าเรามีข้อมูลดังนี้

เราต้องการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ A ให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนที่เหลือให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เราจะเริ่มที่เซลล์ B1 นะครับ ให้เขียนสูตที่เซลล์ B1 ดังนี้

=REPLACE(LOWER(A1),1,1,UPPER(LEFT(A1,1)))

สามารถอธิบายการทำงานของสูตรได้ดังนี้

  • แปลงตัวอักษรทั้งหมดในเซลล์ที่ระบุให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก LOWER(A1)
  • ตัดเอาตัวอักษรตัวแรกออกมาแล้วแปลงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ UPPER(LEFT(A1,1))
  • ใช้ฟังก์ชัน REPLACE() แทนที่ตัวอักษรตัวแรกด้วยตัวอักษรที่ถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้ว

เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คือตัวอักษรตัวแรกในเซลล์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนตัวอักษรตัวอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก

เมื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น ๆ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์