วิธีกรอกข้อมูลประเภทวันที่อัตโนมัติใน Excel

ใน Excel เราสามารถใช้ความสามารถของ Auto Fill Options มาช่วยกรอกข้อมูลประเภทวันที่แบบอัตโนมัติได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยมีวิธีใช้งานดังนี้

กรณีต้องการข้อมูลเป็นวันเดือนปีแบบต่อเนื่อง ให้ทำดังนี้

  1. กรอกวันที่เริ่มแรกก่อน
  2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์ที่กรอกข้อมูลวันที่เริ่มแรกจนพอยเตอร์กลายเป็นเครื่องหมาย ➕ จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงเพื่อคัดลอก

เมื่อปล่อยเมาส์จะได้ข้อมูลเป็นวัน/เดือน/ปี แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีไอคอน Auto Fill Options ปรากฏอยู่ที่มุมขวาด้านล่าง

ถ้าคลิกที่ไอคอน Auto Fill Options จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้เลือกใช้งาน โดยมีตัวเลือกที่น่าสนใจดังนี้

  • Fill Days คือ เติมวัน จะได้ผลลัพธ์เป็น วัน/เดือน/ปี แบบต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เหมือนตัวเลือก Fill Series
  • Fill Weekdays เติมวันธรรมดา จะได้ผลลัพธ์เป็น วัน/เดือน/ปี เฉพาะวันธรรมดา แบบต่อเนื่อง วันเสาร์ อาทิตย์ จะถูกข้มไป
  • Fill Months เติมเดือน จะได้ผลลัพธ์เป็น วัน/เดือน/ปี ที่ขยับเพิ่มขึ้นทีละ 1 เดือน วันที่จะเหมือนเดิม ส่วนปีจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเดือนที่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนของปีถัดไป
  • Fill Years เติมปี จะได้ผลลัพธ์เป็น วัน/เดือน/ปี ที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ปี ส่วนวันที่และเดือนคงเดิม