CodeIgniter

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter

การสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter

Static Page ก็คือหน้าเว็บเพจหน้าหนึ่งนั่นแหละครับ เป็นหน้าเว็บที่เอาไว้แสดงข้อมูลตามที่เราต้องการ ในบทความนี้เราจะมาทดลองสร้าง…

อ่านต่อการสร้างหน้า Static Pages ใน CodeIgniter