ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 139 การใช้ for loop

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 139 การใช้ for loop ลูป for ใช้สำหรับวนเข้าถึงข้อมูลประเภท Sequence เช่น ข้อมูลประเภท List, Tuple, Dictionary,…

นับจำนวนไฟล์ด้วย Python

นับจำนวนไฟล์ด้วย Python การนับจำนวนไฟล์ด้วยภาษา Python ลำดับแรก ให้อิมพอร์ตไลบรารี glob เข้ามาในโปรเจ็กต์ก่อน แล้วเรียกใช้เมธอด glob1() ซึ่งต้องการพารามิเตอร์ 2 ตัว มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ไดเร็คทอรีเป้าหมายมีไฟล์อยู่ 3…

ตรวจสอบความละเอียดหน้าจอด้วย Python

ตรวจสอบความละเอียดหน้าจอด้วย Python การตรวจสอบความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สามารถทำได้โดยใช้เมธอด get_monitors ของไลบรารี screeninfo ซึ่งเราต้องทำการติดตั้งไลบรารีตัวนี้ก่อน โดยใช้คำสั่ง pip install screeninfo เมื่อติดตั้งไลบรารี screeninfo เรียบร้อยแล้ว…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 138 การใช้ while loop

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 138 การใช้ while loop ใน Python เราสามารถใช้ while loop เพื่อวนรอบทำงานบางอย่างไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด การใช้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 137 การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย If statement

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 137 การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย If statement ใน Python เราสามารถเขียนคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขโดยการใช้ If statement เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ ก่อนจะดำเนินการใด ๆ โดยการใช้คีย์เวิร์ด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 136 ดึงค่าข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด values()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 136 ดึงค่าข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด values() เมธอด values() ใช้สำหรับดึงข้อมูลส่วนที่เป็นค่า value ใน Dictionary ออกมา โดยจะคืนค่ากลับออกมาเป็น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 135 เพิ่มข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด update() เมธอด update() ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary โดยข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปสามารถเป็นข้อมูลแบบ Dictionary หรือข้อมูลชนิด Iterable…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 134 ดึงข้อมูลจาก Dictionary ด้วยเมธอด setdefault()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 134 ดึงข้อมูลจาก Dictionary ด้วยเมธอด setdefault() เราสามารถใช้เมธอด setdefault() เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary โดยระบุ key เป็นพารามิเตอร์ โดยจะได้ค่ากลับมาเป็นค่าของข้อมูลตาม…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 133 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด popitem()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 133 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด popitem() เมธอด popitem() จะลบข้อมูลลำดับสุดท้ายใน Dictionary ออกไป (ใน Python เวอร์ชันต่ำกว่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 132 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด pop()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 132 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลใน Dictionary ตามคีย์ที่ระบุ โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นค่าของข้อมูลที่ถูกลบ (ตามคีย์ที่ระบุ) รูปแบบการใช้งาน…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 131 เมธอด keys() กับข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 131 เมธอด keys() กับข้อมูลประเภท Dictionary เมธอด keys() จะรีเทิร์นค่ากลับมาเป็น view object ซึ่งเก็บค่า keys ของ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 130 ใช้งานเมธอด items() กับ Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 130 ใช้งานเมธอด items() กับ Dictionary เมธอด items() จะรีเทิร์นค่ากลับมาเป็น view object ซึ่งภายในจะเก็บข้อมูลของ Dictionary แบบจับคู่…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 129 เข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด get()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 129 เข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด get() เราสามารถใช้เมธอด get() เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ได้ โดยการระบุ key ที่ต้องการ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 128 สร้าง Dictionary ด้วยเมธอด fromkeys() เราสามารถสร้าง Dictionary ด้วยเมธอ fromkeys() ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Dictionary ที่มี key…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 127 คัดลอกข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 127 คัดลอกข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด copy() ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดใน Dictionary สามารถทำได้โดยใช้เมธอด copy() โดยผลลัพธ์จะได้เป็น Dictionary อีกชุดหนึ่งที่มีข้อมูลเหมือน Dictionary…