ดีครับดอทคอม

YouTube 2021 | วิธีใส่รายละเอียดช่อง

วิธีใส่รายละเอียดช่องใน YouTube หลังจากที่สร้างช่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรทำเป็นลำดับต้น ๆ เลยนั่นก็คือ การใส่รายละเอียดช่อง เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาดูช่องของเราสามารถรู้ได้ว่า ช่องของเรานั้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าช่องของเราให้คลิกที่ปุ่ม CUSTOMIZE CHANNEL…

YouTube 2021 | วิธีใส่ภาพลายน้ำ Watermark ให้วิดีโอ

วิธีใส่ภาพลายน้ำ Watermark ให้วิดีโอใน YouTube ลายน้ำ หรือ Watermark คือรูปภาพที่จะแสดงอยู่ที่มุมขวาด้านล่างของวิดีโอ ซึ่งเมื่อผู้ชมคลิกที่ลายน้ำ ก็จะเป็นการลิงก์มาที่ช่องของเรา ซึ่งวิธีใส่ลายน้ำ มีดังนี้ อันดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube ให้เรียบร้อย ที่หน้าช่องของเรา…

YouTube 2021 | วิธีเปลี่ยนภาพหน้าปกช่อง

วิธีตั้งหรือเปลี่ยนภาพหน้าปกช่อง YouTube นอกจากรูปภาพโปรไฟล์แล้ว สิ่งหนึ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของช่องได้ดีมาก ๆ ก็คือ รูปภาพหน้าปก เพราะเราสามารถออกแบบหน้าปกให้สื่อถึงตัวตนของช่องของเราได้ ก่อนที่จะอัปโหลดรูปภาพหน้าปกนั้น เราจำเป็นต้องออกแบบรูปภาพหน้าปกไว้ล่วงหน้า โดยขนาดภาพที่ YouTube แนะนำคือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2048 x…

YouTube 2021 | วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง

วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง YouTube รูปโปรไฟล์ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญมากในการแสดงตัวตนของช่อง ควรเลือกรูปที่คนเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นเรา หรือเป็นบริษัทหรือแบรนด์ของเรา เพื่อให้คนจำได้ติดตา วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง YouTube สามารถทำได้ดังนี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ YouTube ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นคลิกที่รูปสัญลักษณ์โปรไฟล์ของช่องที่มุมขวาด้านบน เมื่อมีเมนูปรากฏออกมาให้คลิกเมนู Your…

YouTube 2021 | วิธีสร้างช่อง Channel

วิธีสร้างช่อง Channel ใน YouTube YouTube คือแพลทฟอร์มสำหรับแชร์วิดีโอที่ใหญ่และได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน หลาย ๆ คนใช้ YouTube เพื่อดูวิดีโอที่คนอื่นแชร์ไว้ และหลาย ๆ คน ก็ใช้ YouTube…

การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การตั้งค่าความปลอดภัยให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดห้องประชุมแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งก็คือ เรื่องของความปลอดภัย ดังนั้น ในฐานะผู้ดูแลห้องประชุม เราควรตั้งค่าความปลอดภัยของห้องประชุมให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง หรือสามารถแก้ปัญหาได้หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น มีคนแปลกหน้าเข้าร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย เป็นต้น สำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ บน Control Bar…

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom

การสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าในโปรแกรม zoom ถ้าเรามีแผนที่จะจัดประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีกำหนดเวลาชัดเจนแล้ว เราสามารถสร้างตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ได้ โดย zoom จะเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้เวลาประชุม สำหรับขั้นตอนการสร้างตารางการประชุมล่วงหน้า มีวิธีการดังนี้ ที่หน้าจอ Home ในโปรแกรม zoom ให้คลิกที่ Schedule หน้าต่าง…

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom

การบันทึกการประชุมในโปรแกรม zoom เมื่อเปิดประชุมด้วยโปรแกรม zoom เราสามารถบันทึกการประชุมเก็บไว้ได้ เพื่อนำไปแชร์ต่อหรือเพื่อกลับมาทบทวนเนื้อหาการประชุมย้อนหลัง ซึ่งโดยปกติผู้ที่มีสิทธิ์บันทึกการประชุมก็คือผู้เปิดห้องประชุมนั่นเอง แต่ในกรณีที่ผู้ร่วมประชุมร้องขอและผู้เปิดการประชุมอนุญาต ผู้ร่วมประชุมก็สามารถบันทึกการประชุมได้เช่นกัน การบันทึกการประชุม มีขั้นตอนดังนี้ บน Control Bar ด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม…

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom

การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom ในขณะที่กำลังประชุมผ่านโปรแกรม zoom นอกจากเราจะสามารถประชุมแบบเห็นหน้ากันโดยการเปิดวิดีโอแล้ว เรายังสามารถแชร์หน้าจอให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ เห็นได้ด้วย เช่นในกรณีการสอนใช้งานโปรแกรมบางอย่าง เราสามารถแชร์หน้าจอโปรแกรมนั้นได้ เป็นต้น (โดยปกติ ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ต้องเป็นผู้จัดการห้องประชุม [Host] เท่านั้น ถ้าผู้จัดการห้องประชุมต้องการให้คนอื่นสามารถแชร์หน้าจอได้…

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าฉากหลังของที่ประชุมของเราแลดูไม่สวยงาม ไม่อยากจะให้ใครเห็น หรืออยากจะใช้ฉากหลังอื่น ๆ ที่สวยกว่า เราก็สามารถทำได้เช่นกัน ก่อนอื่นเราควรจะมีฉากหลังที่เป็นสีเรียบ ๆ สีเดียว เช่น สีเขียว หรือสีน้ำเงิน (เราต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีตัดกันกับสีฉากหลังด้วย) เพื่อให้โปรแกรมสามารถตัดฉากหลังได้ง่ายและเนียนขึ้น…

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom

การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom ถ้าบนคอมพิวเตอร์ของเรามีอุปกรณ์วิดีโอหลายตัว เช่น กล้องที่มาพร้อมกับ Notebook และกล้องเว็บแคมที่ซื้อมาติดเพิ่มเติม เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กล้องตัวไหนในขณะประชุม zoom การเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom สำหรับการเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom นั้น มีขั้นตอนดังนี้ ลำดับแรกให้คลิกที่…

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom

การเชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์เสียงในโปรแกรม zoom หากในตอนเข้าร่วมประชุมเราไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงคือไมโครโฟนและลำโพงไว้ก่อน จะไม่สามารถสนทนากับผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ และไม่ได้ยินเสียงของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ดังนั้น เราจึงต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงก่อน สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงนั้น ลำดับแรกให้คลิกที่ปุ่ม Join Audio บน Control Bar หน้าต่าง…