วิธีกำหนดผู้จัดการและผู้สร้างหลักสูตรใน Moodle

วิธีกำหนดผู้จัดการและผู้สร้างหลักสูตรใน Moodle ถ้าต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานคนใดทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้สร้างหลักสูตรในระบบ e-Learning ของเรา สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ…

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK()

จัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนง่าย ๆ ใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RANK() สืบเนื่องจากบทความนี้ วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ได้ทั้งเกรดแบบตัวเลขและตัวอักษร เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็คงต้องมีการจัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนกันใช่ไหมครับ จะได้รู้ว่าใครสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่ น้อง ๆ…

วิธีกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานใน Moodle

วิธีกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานใน Moodle Moodle จะกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระบบไว้หลายกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มก็จะมีสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมหากต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกแท็บ Users…

วิธีเพิ่มผู้ดูแลระบบใน Moodle

วิธีเพิ่มผู้ดูแลระบบใน Moodle โดยปกติเมื่อเราติดตั้ง Moodle เราจะต้องกำหนด username ขึ้นมาก่อน 1 รายชื่อ และเราจะสามารถใช้ชื่อนั้นเป็นผู้ดูแลระบบได้ แต่การทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ทันเวลาในบางครั้ง จึงอาจจำเป็นต้องตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเพื่อช่วยกันทำงาน เราสามารถกำหนดผู้ดูแลระบบได้ด้วยวิธีดังนี้ครับ ลำดับแรกเราต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบก่อน สามารถอ่านได้ที่บทความ วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ…

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกได้ เพื่อให้การใช้งานในระบบเป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร โดยวิธีกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกมีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ Users…

วิธีเปลี่ยนนโยบายการกำหนดรหัสผ่านให้ง่ายขึ้นใน Moodle

วิธีเปลี่ยนนโยบายการกำหนดรหัสผ่านให้ง่ายขึ้นใน Moodle Moodle มีนโยบายด้านความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด ยกตัวอย่างเช่นการกำหนดรหัสผ่าน จะมีนโยบายด้านการกำหนดรหัสผ่านที่ค่อยข้างวุ่นวาย ดังเช่นที่ผ่านมาตอนเราติดตั้ง Moodle ครั้งแรก และตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ต้องมีการกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การกำหนดรหัสผ่านตามนโยบายของ Moodle นั้น ต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อ 8…

วิธีเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบจำนวนมากด้วยการอัปโหลดไฟล์ ใน Moodle

วิธีเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบจำนวนมากด้วยการอัปโหลดไฟล์ ใน Moodle กรณีที่เราต้องการเพิ่มผู้ใช้งานระบบเข้ามาใน Moodle จำนวนมาก ๆ แล้วต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานทีละคนย่อมจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเป็นแน่แท้ คงทั้งเสียเวลาทั้งหงุดหงิดเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะว่า Moodle อนุญาตให้เราเพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก ๆ เข้ามาในระบบทีเดียวพร้อมกันได้ โดยการอัปโหลดไฟล์รายชื่อผู้ใช้งาน…

วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ Moodle

วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ Moodle Moodle เป็นระบบบริหารจัดการอีเลิร์นนิ่งยอดนิยม และแน่นอนว่าคนที่ใช้งานระบบต้องไม่ใช่คนคนเดียวเป็นแน่แท้ ต้องมีบุคคลจำนวนมากใช้งานระบบ ทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร ผู้สร้างรายวิชา ครู ผู้เรียน เป็นต้น ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน และจัดการด้านอื่น…

การสร้างและจัดการเมนูใน Moodle

การสร้างและจัดการเมนูใน Moodle เมนู คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในเว็บไซต์ทุก ๆ เว็บไซต์ และใน Moodle ก็เช่นกัน เพราะเมนูคือส่วนนำทางที่จะพาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ถ้าไม่มีเมนูเสียแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คงไม่รู้เป็นแน่ว่าจะไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างไร…

การใช้งาน Blocks ใน Moodle

การใช้งาน Blocks ใน Moodle ใน Moodle เราสามารถใช้งานบล็อก Block ในการแสดงรายการต่าง ๆ เช่น แสดงรายการหลักสูตรที่มีอยู่ แสดงข่าวสารล่าสุด แสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่ออนไลน์อยู่ และอื่น ๆ…

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้าแรกของ Moodle แสดงผลอย่างไร เช่น กำหนดชื่อเว็บไซต์ คำอธิบายเว็บไซต์ จำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดง เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration ทีแท็บ Site…

วิธีเพิ่มภาษาและตั้งค่าภาษาใน Moodle เพื่อทำเว็บไซต์หลายภาษา

วิธีเพิ่มภาษาและตั้งค่าภาษาใน Moodle เพื่อทำเว็บไซต์หลายภาษา เนื่องจาก Moodle เป็น LMS (Learning Management System) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ Moodle รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย,…

วิธีตั้งค่าโซนเวลา Timezone ใน Moodle

วิธีตั้งค่าโซนเวลา Timezone ใน Moodle การตั้งค่าโซนเวลา Timezone เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำสำหรับการใช้งาน Moodle เพื่อให้เวลาของผู้ใช้งานตรงกัน ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น เวลาในการเปิด/ปิดคอร์สเรียน เวลาในการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าโซนเวลามีดังนี้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว…

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle เพื่อทำระบบ e-Learning

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle เพื่อทำระบบ e-Learning Moodle คือระบบ LMS (Learning Management System) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพราะเป็นระบบที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน และที่สำคัญคือเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี…

วิธีใส่คำบรรยาย Subtitles ให้วิดีโอ YouTube

วิธีใส่คำบรรยาย Subtitles ให้วิดีโอ YouTube การใส่คำบรรยาย Subtitle ให้วิดีโอ ทำให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้ผู้ชมได้อีกด้วย ในกรณีที่เสียงในวิดีโอบางช่วงอาจจะไม่ชัดหรือฟังไม่ถนัด การอ่านคำบรรยายก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าเสียงในช่วงนั้น ๆ คือเสียงอะไร ผู้พูดพูดว่าอะไร นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของ SEO…