วิธีกรอกข้อมูลที่เหมือนกันทีละหลายชีทพร้อมกันใน Excel

ในกรณีที่เราต้องการกรอกข้อมูลที่เหมือน ๆ กันในหลาย ๆ ชีท เช่น ข้อมูลคะแนนของนักเรียนที่ต้องแยกเป็นหลาย ๆ ชีทตามรายวิชา และแต่ละชีทประกอบด้วยข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด เช่น เลขลำดับ ชื่อนักเรียน หัวคอลัมน์ เป็นต้น เราสามารถกรอกข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันในทุก ๆ ชีทได้ในคราวเดียวกัน โดยวิธีการดังนี้

  • กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกทุกชีทที่ต้องการกรอกข้อมูล

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ต้องการและจัดรูปแบบให้เรียบร้อย

เพียงเท่านี้ ทุก ๆ ชีทที่เลือกไว้ก็จะมีข้อมูลและการจัดรูปแบบที่เหมือนกัน

สะดวกดีนะครับ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ