วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom

วิธีแชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ในโปรแกรม Zoom ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เราสามารถแชร์หน้าจอจาก iPhone หรือ iPad ของเราให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ดูได้ โดยมีวิธีดังนี้…

การย้ายข้อมูลใน Excel

การย้ายข้อมูลใน Excel เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย คลิกแท็บ Home คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl…

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel

พื้นฐานการป้อนข้อมูลลง Worksheet ใน Excel การป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ของ Excel นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยลำดับแรกให้คลิกเลือกชีท (ที่ทาสก์บาร์ด้านล่าง) ที่ต้องการก่อน ในกรณีที่มีหลายชีท เมื่อเลือกชีทแล้วให้คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล…

บันทึกการประชุม Zoom ไม่ต้องขออนุญาตโฮสต์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio ได้ทั้งภาพและเสียง

บันทึกการประชุม Zoom ไม่ต้องขออนุญาตโฮสต์ ด้วยโปรแกรม OBS Studio ได้ทั้งภาพและเสียง โดยปกติเวลาประชุมด้วยโปรแกรม Zoom ถ้าเราเป็นแค่ผู้ร่วมประชุม ไม่ใช่ Host หรือ Co-Host เราจะไม่สามารถบันทึกการประชุมได้ นอกจากจะขออนุญาตจากโฮสต์…

วิธีอนุญาตให้ผู้ประชุมสามารถบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom

วิธีอนุญาตให้ผู้ประชุมสามารถบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom โดยปกติ จะมีเพียงโฮสต์เท่านั้นที่สามารถบันทึกการประชุม Zoom ได้ ผู้ร่วมประชุมคนอื่นจะไม่สามารถบันทึกได้ ถ้าผู้ร่วมประชุมคนใดพยายามกดปุ่มบันทึกการประชุม จะมีป๊อปแจ้งเตือนว่า ให้ร้องขอโฮสต์เพื่อให้อนุญาตให้คุณบันทึกการประชุม ทีนี้ในฐานะโฮสต์ เมื่อผู้ประชุมขออนุญาตบันทึกการประชุม ถ้าโฮสต์จะอนุญาต ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้…

ตั้งค่าให้ผู้ประชุมแชร์หน้าจอได้ทันทีที่เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom

ตั้งค่าให้ผู้ประชุมแชร์หน้าจอได้ทันทีที่เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom โดยปกติในห้องประชุม Zoom ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้มีเพียงโฮสต์เท่านั้น ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะไม่สามารถแชร์ได้ ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะสามารถแชร์หน้าจอได้ก็ต่อเมื่อโฮสต์อนุญาตเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตการแชร์หน้าจอแต่ละครั้ง จะไม่มีผลต่อการประชุมในครั้งต่อไป คือเมื่อปิดห้องประชุมไปแล้ว เมื่อมีการประชุมใหม่ ผู้ร่วมประชุมคนอื่น…

วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม Co-Host ในโปรแกรม Zoom

วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม Co-Host ในโปรแกรม Zoom ในการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom หรือการจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้คอยช่วยดูแลห้องประชุมหลายคน หรือบางทีเราจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom แล้วเชิญอาจารย์จากภายนอกมาช่วยสอน ก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์คนนั้นเป็นโฮสต์ร่วมด้วย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ แต่เบื้องต้นนั้น…

Zoom วิธีลบผู้ประชุมบางคนออกจากห้องประชุม

Zoom วิธีลบผู้ประชุมบางคนออกจากห้องประชุม ในขณะประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หากมีเหตุผิดพลาดด้านความปลอดภัย มีผู้อื่นเข้ามาในห้องประชุม หรือมีผู้ประชุมบางรายแสดงกิริยาไม่สุภาพ ก่อกวนในห้องประชุม เราในฐานะโฮสต์สามารถลบผู้ประชุมคนนั้นออกจากห้องประชุมไปก่อนก็ได้ ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่ Participants จะมีแถบ Participants ปรากฏออกมาทางด้านขวา ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายชื่อผู้ร่วมประชุมที่ต้องการลบ…

วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์แทนเราในโปรแกรม Zoom

วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์แทนเราในโปรแกรม Zoom ในการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom บางทีอาจจมีความจำเป็นต้องให้คนอื่นควบคุมห้องประชุมแทนเรา เช่น ในกรณีที่เราไม่ว่าง หรืออะไรก็ตาม เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นควบคุมห้องประชุมแทนเราได้ โดยการตั้งให้คนอื่นเป็นโฮสต์แทนเรานั่นเอง แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เราจะสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นโฮสต์ หรือจะทำอะไรในฐานะโฮสต์ไม่ได้อีก นอกจากคนที่เรามอบสิทธิ์ให้นั้นจะตั้งเรากลับเป็นโฮสต์เหมือนเดิม วิธีตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์ สามารถทำได้ดังนี้…

วิธีสร้างห้องประชุมย่อย หรือกลุ่มย่อย Breakout Room ในโปรแกรม Zoom

วิธีสร้างห้องประชุมย่อย หรือกลุ่มย่อย Breakout Room ในโปรแกรม Zoom บางครั้งการจัดการประชุมออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom นั้น เราอาจจะอยากให้ผู้ประชุมพูดคุยกันในห้องย่อย หรือมอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียน โดยการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนคุยกันใน Zoom เราก็สามารถทำได้ แต่โดยปกติ…

วิธีตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของธีมใน Moodle

วิธีตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของธีมใน Moodle ธีมแต่ละธีมจะมีรูปแบบการแสดงผลที่ต่างกัน และจะอนุญาตให้เราสามารถตั้งค่าได้ต่าง ๆ กัน บางธีมอาจตั้งค่าได้มาก บางธีมอาจตั้งค่าได้น้อย ไม่เท่ากัน ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการตั้งค่าธีม Academi ซึ่งมีวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration คลิกที่แท็บ…

วิธีดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปลี่ยนธีม ใน Moodle

วิธีดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปลี่ยนธีม ใน Moodle หน้าตาของเว็บไซต์เป็นสิ่งแรกที่ผู้เยี่ยมชมจะเห็นในเว็บไซต์ของเรา และเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผมเยี่ยมชมตัดสินใจว่าจะเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือไม่ ถ้าหน้าตาเว็บไซต์ของเราดูไม่ดี ไม่สวยงาม ก็เป็นไปได้ที่ผู้เยี่ยมชมจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (เว้นแต่จะไม่มีทางเลือก) ใน Moodle เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ (Moodle) ได้ด้วยธีม…

วิธีเพิ่มฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกใน Moodle

วิธีเพิ่มฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกใน Moodle ใน Moodle เมื่อเราเพิ่มสมาชิกเข้ามาในระบบ จะมีฟิลด์ข้อมูลให้กรอกจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอ แต่ในบางองค์กร อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวสมาชิกเพิ่มเติมมากกว่านั้น Moodle ก็อนุญาตให้เราเพิ่มฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกที่ Moodle กำหนดไว้ในขั้นต้นจะมีรายละเอียดดังภาพ ถ้าในองค์กรของเราต้องการเก็บข้อมูลของสมาชิกมากกว่านี้ ก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้…

วิธีอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ใน Moodle

วิธีอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ใน Moodle ในตอนที่เราติดตั้ง Moodle ครั้งแรก ถ้าเราปิดระบบสมัครสมาชิกไว้ ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน e-Learning ของเราได้ เราต้องเพิ่มรายชื่อสมาชิกเข้ามาเองแล้วส่ง username และ password ให้สมาชิกเป็นรายบุคคล แต่ถ้าเราต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเองได้ ก็สามารถทำได้…

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกใน Moodle

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกใน Moodle ใน Moodle เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนได้ว่าได้รับสิทธิ์ให้ทำอะไรได้บ้าง โดยมีวิธีการดังนี้ คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย ในหน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ…