วิธีจัดการกับชิ้นงานเบื้องต้นใน Canva

หน้า Projects เป็นหน้าที่รวบรวมโปรเจ็กต์ทุกชิ้นของเรา รวมทั้งโปรเจ็กต์ของทีม และโปรเจ็กต์ที่แชร์กับเราด้วย

เราสามารถจัดการกับโปรเจ็กต์ตาง ๆ ในหน้านี้ เช่น เปลี่ยนชื่อ, ย้ายโฟลเดอร์, แชร์ เป็นต้น โดยมีวิธีการดังนี้

ต้องการจัดการโปรเจ็กต์ใด ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโปรเจ็กต์นั้น จะมีปุ่ม 3 จุด ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่มดังกล่าว ก็จะมีเมนูคำสั่งปรากฏออกมา ให้เราจัดการดังนี้

  • ชื่อโปรเจ็กต์ ด้านบนสุดที่มีสัญลักษณ์รูปดินสออยู่ด้านท้าย เป็นชื่อของโปรเจ็กต์ เราสามารถคลิกและแก้ไขชื่อโปรเจ็กต์ได้ที่ส่วนนี้
  • Add tags เราสามารถเพิ่มแท็กให้กับโปรเจ็กต์เพื่อจัดประเภทได้ที่ส่วนนี้
  • Open in a new tab เปิดโปรเจ็กต์ในแท็บใหม่
  • Make a copy สร้างสำเนา
  • Move to folder ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  • Download ดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ (เป็นรูป, PDF, Video เป็นต้น)
  • Share แชร์โปรเจ็กต์กับคนอื่น
  • Copy link คัดลอกลิงก์ของโปรเจ็กต์ไปยังคลิปบอร์ด
  • Move to trash ลบโปรเจ็กต์ (เป็นการย้ายไปยังถังขยะ สามารถกู้คืนได้)