จัดเก็บงานให้เป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์ใน Canva

ใน Canva เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บงานแยกกันเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นระเบียบได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่เรามีงานออกแบบเป็นจำนวนมาก การเก็บงานประเภทเดียวกันไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันจะช่วยจัดระเบียบงานและจัดการได้ง่ายขึ้น

วิธีสร้างโฟลเดอร์

วิธีสร้างโฟลเดอร์ใน Canva สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่แท็บ Projects
 2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Folders คลิกที่ปุ่ม Create folder

หน้าต่าง Create a folder จะถูกเปิดขึ้นมา

 1. ที่ช่อง Folder name ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามที่ต้องการ
 2. คลิกปุ่ม Continue

ที่ช่อง Share with your team (Optional) ถ้าต้องการแชร์กับคนในทีมก็ป้อนชื่อหรืออีเมลที่ช่องนี้ (บัญชีที่ผมใช้ไม่ใช่แบบทีมก็เลยไม่ได้แสดงตัวอย่างในส่วนนี้)

หลังจากคลิกปุ่ม Continue แล้ว โฟลเดอร์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นโดยมีชื่อตามที่เรากำหนดไว้

ถ้าเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโฟลเดอร์ใด ๆ จะมีปุ่มสามจุด ปรากฏขึ้นมา ถ้าคลิกที่ปุ่มนี้จะมีตัวเลือกต่าง ๆ ปรากฏขึ้มาให้เราเลือกจัดการดังนี้

 • ด้านบนสุดจะเป็นชื่อโฟลเดอร์ เราสามารถคลิกแล้วแก้ไขชื่อโฟลเดอร์ใหม่ได้
 • Open in a new tab เปิดโฟลเดอร์นี้ในแท็บใหม่
 • Star folder ให้ดาวโฟลเดอร์นี้
 • Move to folder ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น
 • Share แชร์กับคนอื่นๆ ภายในทีม (ต้องใช้บัญชีแบบทีม)
 • Select items เลือกโฟลเดอร์ปัจจบัน
 • Delete ลบโฟลเดอร์ปัจจุบัน

วิธีบันทึกชิ้นงานลงในโฟลเดอร์

เวลาที่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมา ถ้าเราต้องการบันทึกชิ้นงานนั้น ๆ ไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้แล้ว หรือโฟลเดอร์ใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่เมนู File
 2. คลิกที่เมนูย่อย Save to folder
 1. กรณีที่มีโฟลเดอร์จำนวนมาก เราสามารถค้นหาโฟลเดอร์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการที่ช่อง Search all folders
 2. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  • กรณีที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สามารถทำได้โดยคลิกที่ Create new ด้านล่าง
 1. คลิกปุ่ม Save

ชิ้นงานของเราจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เลือกแล้ว