วิธีเปลี่ยนภาษาใน Canva เป็นภาษาไทย

ภาษาเริ่มต้นของ Canva จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ก็สามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้ใน Canva เป็นภาษาไทยได้ เพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน โดยมีวิธีการดังนี้

คลิกที่ไอคอนรูปฟันเฟืองบนเมนูบาร์

จะเข้าสู่หน้า Your account ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Language

คลิกที่ตัวเลือกภาษา แล้วเลือกเป็นภาษาไทย

ภาษาของเมนูต่าง ๆ ใน Canva ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทย