วิธีตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์ใน Canva

การสร้างโปรเจ็กต์ใน Canva นั้น จะมีแนวทางการสร้างอยู่ 2 แนวทาง คือ สร้างโปรเจ็กต์ว่าง ๆ ขึ้นมาเอง และสร้างโปรเจ็กต์จากเทมเพลทที่มีอยู่แล้ว

วิธีตั้งชื่อโปรเจ็กต์

สำหรับโปรเจ็กต์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง จะเป็นโปรเจ็กต์ที่ไม่มีชื่อ (Untitled design….) ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อโปรเจ็กต์ได้ด้วยวิธีดังนี้

ในหน้าออกแบบ ชื่อโปรเจ็กต์จะอยู่ที่ด้านบนขวา โดยเรียงอยู่ด้านห้ารูปโปรไฟล์ของบัญชีของเรา ให้เลื่อนเมาส์ไปคลิก

แล้วพิมพ์ชื่อโปรเจ็กต์ตามที่ต้องการได้เลย

วิธีตั้งชื่อโปรเจ็กต์ก็ง่าย ๆ แค่นี้เองครับ

วิธีเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์

ถ้าเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างจากเทมเพลท โดยค่าเริ่มต้นชื่อโปรเจ็กต์ก็จะเป็นชื่อตามที่ตั้งมาในเทมเพลทนั่นเอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่สื่อความหมาย เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์เสียใหม่ได้ วิธีทำก็เหมือนวิธีตั้งชื่อเทมเพลทนั่นแหละครับ

ให้คลิกที่ชื่อโปรเจ็กต์เดิม หลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อโปรเจ็กต์ใหม่ได้ตามต้องการ

วิธีเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์โดยไม่ต้องเปิดโปรเจ็กต์

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์โดยที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปดูโปรเจ็กต์นั้น ๆ ก็สามารถทำได้ในหน้า Projects ดังนี้

เปิดเข้าไปในหน้า Projects

  • เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโปรเจ็กต์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
  • คลิกปุ่ม 3 จุด
  • คลิกชื่อโปรเจ็กต์
  • เปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์ตามต้องการ