การเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมประชุมในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมประชุมในโปรแกรม zoom บางทีผู้ร่วมประชุมบางคนก็ตั้งชื่อแทนตัวเองแปลก ๆ ทำให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่ เราสามารถเปลี่ยนชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเพื่อให้ระบุตัวได้ชัดเจนว่าเป็นใคร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร โดยให้คลิกขวาภายในกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนนั้น แล้วคลิกเมนู Rename ตั้งชื่อของผู้ร่วมประชุมคนนั้นเสียใหม่ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK ชื่อของผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ใรกรอบวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้วใหม่ ทำให้รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ก็ต้องระวังและคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วย…

การเปิด/ปิด เสียงไมโครโฟน ในโปรแกรม zoom

การเปิด/ปิด เสียงไมโครโฟน ในโปรแกรม zoom ในขณะประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถควบคุมไมโครโฟนของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถะเปิดหรือปิดไมโครโฟนของตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่วนเจ้าของห้องประชุม (Host) จะสามารถเปิดหรือปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้ด้วย เมื่อต้องการปิดไมโครโฟนของตนเอง สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Mute ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอ…

การปรับมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom

การปรับมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom ในการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom นั้น เราสามารถประชุมแบบเห็นหน้าได้โดยการเปิดวิดีโอ และเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายคน อาจจะเกิดความไม่สะดวกเกี่ยวกับการดูหน้าจอการประชุม อย่างไรก็ตาม เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองหน้าจอการประชุมให้เหมาะกับเราได้ โดยมุมมองหน้าจอการประชุมในโปรแกรม zoom นั้น ในขณะนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 มุมมอง…

การเปลี่ยนชื่อห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การเปลี่ยนชื่อห้องประชุมในโปรแกรม zoom โดยปกติเมื่อสร้างห้องประชุมครั้งแรก โปรแกรมจะกำหนดชื่อห้องประชุมให้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีรูปแบบเป็น ชื่อผู้เปิดห้องประชุม ตามด้วย ‘s Zoom Meetiing เช่น DCRUB DOTCOM’s Zoom Meeting (ยกเว้นการสร้างเป็นตารางการประชุม…

การเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมในโปรแกรม zoom

การเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมในโปรแกรม zoom หลังจากที่ได้เปิดห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำแน่ ๆ ก็คือ การเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมประชุม เพราะถ้ามีเราเพียงคนเดียว คงเรียกว่าการประชุมไม่ได้เป็นแน่นอน สำหรับวิธีเชิญคนอื่นเข้าร่วมประชุมนั้นก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ ที่ Control Bar ให้คลิกปุ่ม…

การสร้างห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การสร้างห้องประชุมในโปรแกรม zoom โดยปกติ เมื่อเราสมัครใช้งาน zoom ระบบจะสร้างห้องประชุมส่วนตัวให้เราโดยอัตโนม้ติ 1 ห้อง เป็นห้องประชุมที่จะคงอยู่ตลอดไปและเราสามารถตั้งค่าเบื้องต้นบางอย่างไว้ได้ด้วย เวลาที่เราจะเปิดการประชุมแต่ละครั้ง เราสามารถเปิดประชุมด้วยห้องประชุมส่วนตัวดังกล่าวได้เลย หรือจะเปิดห้องประชุมใหม่ขึ้นมาก็ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ เมื่อเราลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม zoom ให้คลิกที่แท็บ…

การตั้งค่าเริ่มต้นให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom

การตั้งค่าเริ่มต้นให้ห้องประชุมในโปรแกรม zoom ห้องประชุมในโปรแกรม zoom นั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ห้องประชุมแบบสุ่ม และห้องประชุมส่วนตัว ซึ่งห้องประชุมส่วนตัวนี้คือห้องประชุมที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตั้งแต่ตอนที่เราสมัครใช้งาน zoom ส่วนห้องประชุมแบบสุ่มก็คือห้องประชุมที่เราสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น ซึ่งเราจะได้รับเลข Meeting ID…

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม zoom

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม zoom หลังจากที่ได้ทำการสมัครใช้งานโปรแกรม zoom เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดูวิธีสมัครใช้งาน zoom ที่นี่) เราจะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม zoom ได้ทันที แต่หากเราได้ปิดโปรแกรม zoom ไปแล้ว และต้องการเข้าใช้ใหม่ในภายหลัง จะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่เราได้ใช้ในการสมัครและรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้…

สมัครใช้งาน zoom ผ่านเว็บไซต์

สมัครใช้งาน zoom ผ่านเว็บไซต์ ถ้าเราใช้ zoom เพียงเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเดียว ไม่ได้คิดจะสร้างห้องประชุมด้วยตัวเอง เราก็ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ zoom ก็สามารถใช้ zoom ได้ แต่ถ้าเราต้องการสร้างห้องประชุมเองและเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม เราจำเป็นจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ zoom เสียก่อนจึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้…

การเข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม zoom

การเข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม zoom zoom เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประชุมสัมมนาหรือการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเราสามารถใช้ zoom ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ ผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ ผ่านโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้เช่นกัน ในบทความนี้จะแนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม zoom ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ซึ่งแน่นอนว่า เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม zoom ให้เรียบร้อยเสียก่อน…

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม zoom

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม zoom ซูม (zoom) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำการประชุมสัมมนาออนไลน์ หรือสอนออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows, Mac หรือ สมาร์ทโฟน และสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทั้งในรูปแบบวิดีโอ เสียง และข้อความ ตลอดถึงสามารถแชร์ข้อมูล…