วิธีอนุญาตให้ผู้ประชุมสามารถบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom

โดยปกติ จะมีเพียงโฮสต์เท่านั้นที่สามารถบันทึกการประชุม Zoom ได้ ผู้ร่วมประชุมคนอื่นจะไม่สามารถบันทึกได้ ถ้าผู้ร่วมประชุมคนใดพยายามกดปุ่มบันทึกการประชุม จะมีป๊อปแจ้งเตือนว่า ให้ร้องขอโฮสต์เพื่อให้อนุญาตให้คุณบันทึกการประชุม

ทีนี้ในฐานะโฮสต์ เมื่อผู้ประชุมขออนุญาตบันทึกการประชุม ถ้าโฮสต์จะอนุญาต ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Participants ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง

จะมีแถบ Participants เปิดขึ้นมาทางด้านขวามือ

ให้นำเมาส์พอยเตอร์ไปชี้ที่แถวรายชื่อของผู้ประชุมที่ต้องการอนุญาตให้บันทึกการประชุม จะมีปุ่มคำสั่งปรากฏออกมา ให้คลิกที่ปุ่ม More

จะมีเมนูคำสั่งปรากฏเพิ่มออกมา ให้คลิกที่เมนู Allow to Record Local Files

เพียงเท่านี้ผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าวก็จะสามารถบันทึกการประชุมได้แล้ว