วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม Co-Host ในโปรแกรม Zoom

ในการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom หรือการจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้คอยช่วยดูแลห้องประชุมหลายคน หรือบางทีเราจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom แล้วเชิญอาจารย์จากภายนอกมาช่วยสอน ก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์คนนั้นเป็นโฮสต์ร่วมด้วย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้

แต่เบื้องต้นนั้น ในโปรแกรม Zoom เราจะไม่สามารถเพิ่มโฮสต์ร่วมหรือ Co-Host ได้ ทำได้แค่เพียงการตั้งคนอื่นเป็นโฮสต์แทนเราเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ยืดหยุ่นและไม่มีความปลอดภัยพอ เพราะจะทำให้เราสูญเสียสิทธิ์ในการควบคุมห้องประชุมไปเลย

อย่างไรก็ตาม Zoom อนุญาตให้เราเพิ่มโฮสต์ร่วมหรือ Co-Host ได้ แต่ต้องไปตั้งค่าเปิดใช้ฟังก์ชัน Co-host ผ่านเว็บไซต์เสียก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

วิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน Co-host ในเว็บไซต์ zoom

ลำดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us แล้วทำการลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วให้คลิกเมนู Settings

ในหน้า Settings ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ Co-host แล้วคลิกปุ่มสวิทช์ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Co-host

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Co-host

โฮสต์ร่วม หรือ Co-host จะสามารถควบคุมห้องประชุมได้เหมือนโฮสต์

วิธีเพิ่มโฮสต์ร่วม หรือ Co-host

เมื่อทำการเปิดใช้ฟังก์ชัน Co-host ในเว็บไซต์ของ zoom เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม zoom ขึ้นมา ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติ แล้วเปิดห้องประชุมขึ้นมา เชิญคนอื่นเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนปกติ

คลิกที่ Participants ที่แถบควบคุมด้านล่าง

แถบ Participants จะเปิดขึ้นมาทางด้านขวา

ให้เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปวางเหนือรายชื่อผู้ประชุมที่ต้องการตั้งเป็นโฮสต์ร่วม (Co-host) จะมีปุ่มคำสั่งปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม More

จะมีเมนูคำสั่งปรากฏออกมา ให้คลิกที่คำสั่ง Make Co-host

หรือวิธีที่ง่ายกว่าคือ คลิกขวาที่รายชื่อผู้ประชุมที่ต้องการตั้งเป็นโฮสต์ร่วม จะมีเมนูคำสั่งปรากฏออกมา ให้คลิกที่คำสั่ง Make Co-host

จะมีป๊อปอัปถามว่า ต้องการตั้งผู้ประชุมรายนี้เป็นโฮสต์ร่วมหรือไม่ ถ้าแน่ใจแล้วให้คลิกปุ่ม Yes

เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มโฮสต์ร่วม (Co-host) เราก็จะมีผู้ช่วยควบคุมห้อมประชุมโดยที่เราไม่สูญเสียสิทธิ์ใด ๆ และเรายังสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของโฮสต์ร่วมเมื่อไหร่ก็ได้อีกด้วย

วิธีเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกโฮสต์ร่วม Co-host

เมื่อเราต้องการเพิกถอนสิทธิ์ของโฮสต์ร่วม หรือต้องการยกเลิกผู้ประชุมคนใดจากการเป็นโฮสต์ร่วม สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนเหมือนกันกับตอนตั้งโฮสต์ร่วม ต่างกันเพียงให้เลือกคำสั่ง Remove Co-host Permissions ดังนี้

คลิกขวาที่รายชื่อโฮสต์ร่วมที่ต้องการถอนสิทธิ์ แล้วคลิกเมนูคำสั่ง Remove Co-host Permissions

เพียงแค่นี้ก็เรียบร้อย ผู้ประชุมคนดังกล่าวก็จะกลายเป็นเพียงผู้ร่วมประชุมธรรมดาคนหนึ่ง หมดสิทธิ์ควบคุมห้องประชุมของเราแล้ว