การเปิด/ปิด เสียงไมโครโฟน ในโปรแกรม zoom

ในขณะประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถควบคุมไมโครโฟนของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถะเปิดหรือปิดไมโครโฟนของตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่วนเจ้าของห้องประชุม (Host) จะสามารถเปิดหรือปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้ด้วย

เมื่อต้องการปิดไมโครโฟนของตนเอง สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Mute ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอ หรือกดปุ่ม Alt+A บนคีย์บอร์ดก็สะดวกดี

เมื่อปิดไมโครโฟนแล้ว ที่กรอบวิดีโอของเราจะแสดงรูปไมโครโฟนสีแดงที่มีขีดทับ เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่า ไมโครโฟนถูกปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดไมโครโฟน ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Unmute ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอได้เลย

หรือในขณะที่ไมโครโฟนถูกปิดอยู่ และเราต้องการเปิดไมโครโฟนชั่วคราวเพื่อพูด เมื่อพูดเสร็จก็ปิดไว้เช่นเดิม สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Space Bar ค้างไว้แล้วพูด ในขณะที่เรากดปุ่ม Space Bar ค้างไว้ จะเป็นการเปิดไมโครโฟร เมื่อปล่อยปุ่ม Space Bar จะเป็นการปิดไมโครโฟน

แต่ในกรณีที่ Host หรือผู้ควบคุมห้องประชุมได้ทำการปิดไมโครโฟนของเราไว้แบบไม่อนุญาตให้เปิดเอง เราก็จะไม่สามารถเปิดไมโครโฟนเองได้

การควบคุมไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมรายอื่น ในฐานะผู้ควบคุมห้องประชุม

ถ้าเราเป็นผู้ควบคุมห้องประชุม เราสามารถสั่งปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมบางคนหรือทั้งหมดได้ เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในขระประชุม หรืออนุญาตให้พูดได้เฉพาะบางคนเท่านั้น

การปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล

ถ้าต้องการปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมคนใด ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนนั้นแล้วคลิกปุ่ม Mute หรือคลิกขวาในกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนนั้นแล้วคลิก Mute ก็ได้เช่นกัน

ที่กรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมคนดังกล่าว จะปรากฏสัญลักษณ์ไมโครโฟนสีแดง เป็นการบอกว่าไมโครโฟนถูกปิดอยู่

การปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทุกคน

ถ้าต้องการปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ที่ Control Bar ให้คลิกที่ปุ่ม Participants

จะประกฏกรอบ Participants ทางด้านขวามือ ให้คลิกที่ Mute All

จะปรากฏหน้าต่าง Mute All ขึ้นมา

ที่ตัวเลือก Allow Participants to Unmute Themselves ถ้าต้องการให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเปิดไมโครโฟนของตัวเองได้ ให้ติ๊กเลือกตัวเลือกนี้ไว้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเปิดไมโครโฟนของตัวเองได้ ให้ติ๊กเครื่องหมาย ☑ ออก

คลิกปุ่ม Yes ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทุกคน

การร้องขอให้ผู้ร่วมประชุมเปิดไมโคร์โฟน

ถึงแม้ว่าผู้ควบคุมห้องประชุมจะสามารถปิดไมโครโฟนของใครก็ได้ แต่กลับไม่สามารถเปิดไมโครโฟนของคนอื่นได้

เมื่อต้องการให้ผู้ร่วมประชุมคนใดเปิดไมโครโฟน ผู้ควบคุมจะต้องร้องขอให้เขาเปิดไมโครโฟน ด้วยวิธีดังนี้

ให้เลื่อนเมาส์ไปลอยไว้เหนือกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมรายนั้น ๆ แล้วคลิกที่ Ask to Unmute หรือคลิกขวาในกรอบวิดีโอของผู้ร่วมประชุมรายนั้นแล้วคลิก Ask to Unmute ก็ได้เช่นกัน

ทางฝั่งของผู้ร่วมประชุมรายนั้นจะปรากฏการแจ้งเตือนว่า The host would like you to unmute ผู้ร่วมประชุมรายนั้นสามารถเลือกได้ว่า จะเปิดไมโครโฟนเลย หรือว่าจะปิดไว้ก่อนก็ได้

ถ้าคลิก Unmute จะเป็นการเปิดไมโครโฟนทันที แต่ถ้าคลิก Stay muted จะเป็นการปิดไมโครโฟนไว้ตามเดิม