การเลือกและตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom

ถ้าบนคอมพิวเตอร์ของเรามีอุปกรณ์วิดีโอหลายตัว เช่น กล้องที่มาพร้อมกับ Notebook และกล้องเว็บแคมที่ซื้อมาติดเพิ่มเติม เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กล้องตัวไหนในขณะประชุม zoom

การเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom

สำหรับการเลือกวิดีโอในโปรแกรม zoom นั้น มีขั้นตอนดังนี้

ลำดับแรกให้คลิกที่ ที่อยู่ด้านหลังปุ่ม Start Video จะมีเมนูปรากฏเพิ่มเติมออกมา

หลังจากนั้นให้คลิกเลือกกล้องวิดีโอที่ต้องการใช้งานได้เลย หรือจะกดปุ่ม Alt+N บนคีย์บอร์ดเพื่อสลับกล้องวิดีโอไปเรื่อย ๆ ก็ได้เช่นกัน

โดยกล้องวิดีโอที่ถูกใช้งานอยู่ในขณะนั้น ๆ จะมีเครื่องหมาย ✔ อยู่ด้านหน้า

การตั้งค่าวิดีโอในโปรแกรม zoom

สำหรับการตั้งค่าวิดีโอเพิ่มเติมในโปรแกรม zoom สามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่ปุ่ม ด้านหลังปุ่ม Start Video จะมีเมนูปรากฏเพิ่มเติมขึ้นมา

คลิกที่ Video Settings… หน้าจอ Settings จะถูกเปิดขึ้นมา เราสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • Camera เลือกกล้องวิดีโอที่ต้องการใช้งาน
  • 16:9 (Widescreen) กำหนดสัดส่วนสำหรับจอกว้าง
  • Original Ratio กำหนดสัดส่วนสำหรับจอธรรมดา
 • My Video กำหนดค่าวิดีโอดังนี้
  • Enable HD เลือกใช้ภาพความละเอียดสูง
  • Mirror my video พลิกกลับด้านซ้าย-ขวา
  • Touch up my appearance ปรับภาพให้ดูเรียบเนียน
 • Meetings ตั้งค่าการประชุม ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
  • Always Display participant names on their video แสดงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมค้างไว้ในกรอบวิดีโอเสมอ
  • Turn off my video when joining meeting ปิดกล้องวิดีโอทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  • Always show video preview dialog when joining a video meeting แสดงวิดีโอตัวอย่างก่อนทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  • Hide non-video participants ซ่อนกรอบวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมที่ปิดกล้องไว้
  • Spotlight my video when I speak เมื่อเราพูดให้สปอตไลท์ที่กรอบวิดีโอของเราเสมอ (กรณีเราเป็นผู้คุมห้องประชุม)
  • Display up to 49 participants per screen in Gallery View แสดงกรอบวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 49 คนต่อ 1 หน้า