การแชร์หน้าจอในโปรแกรม zoom

ในขณะที่กำลังประชุมผ่านโปรแกรม zoom นอกจากเราจะสามารถประชุมแบบเห็นหน้ากันโดยการเปิดวิดีโอแล้ว เรายังสามารถแชร์หน้าจอให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ เห็นได้ด้วย เช่นในกรณีการสอนใช้งานโปรแกรมบางอย่าง เราสามารถแชร์หน้าจอโปรแกรมนั้นได้ เป็นต้น (โดยปกติ ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ต้องเป็นผู้จัดการห้องประชุม [Host] เท่านั้น ถ้าผู้จัดการห้องประชุมต้องการให้คนอื่นสามารถแชร์หน้าจอได้ ต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติม) โดยมีวิธีแชร์หน้าจอดังนี้

ที่ Control Bar ให้คลิกที่ Share Screen

หน้าต่าง Select a window or an application that you want to share จะถูกเปิดขึ้นมา

โดยหน้าจอที่เราสามารถแชร์ได้มีดังนี้

ที่แท็บ Basic จะแสดงตัวเลือกที่เราสามารถเลือกแชร์ได้ ดังนี้

 • Screen แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้อยู่ในขณะนั้น โดยเราเปิดโปรแกรมอะไรไว้บ้างก็จะถูกแชร์ทั้งหมด
 • Whiteboard แชร์หน้ากระดาษเปล่า ๆ เพื่อให้เราวาดหรือเขียนข้อความอื่น ๆ ลงไปทีหลังได้
 • iPhone/iPad แชร์หน้าจอ iPhone หรือ iPad ที่เชื่อมต่อไว้
 • ถัดลงมาด้านล่างเป็นโปรแกรมที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ต้องการแชร์หน้าจอโปรแกรมไหนก็คลิกเลือกได้เลย

แท็บ Advanced จะแสดงตัวเลือกที่สามารถแชร์ได้ดังนี้

 • Portion of Screen แชร์บางส่วนของหน้าจอ ทำให้ผู้ร่วมประชุมไม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเราได้ทั้งหมด (จะมีกรอบสีเขียวปรากฏขึ้นมาให้เราเลื่อนไปยังส่วนที่ต้องการแชร์ และสามารถย่อหรือขยายกรอบนี้ได้)
 • Music or Computer Sound Only เปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการห้องประชุม (ภาพวิดีโอและเสียงจากกล้องยังเป็นปกติ)
 • Content from 2nd Camera แสดงภาพจากกล้องตัวที่ 2 ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไว้

แท็บ Files มีตัวเลือกให้เลือกแชร์ได้ดังนี้

จะมีตัวเลือกเป็นไอคอนของบริการเก็บข้อมูลบน Cloud ซึ่งมีทั้ง Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive และ Box

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการแชร์หน้าจอ

เมื่อแชร์หน้าจอ เราสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • Share computer sound เปิดใช้เสียงจากคอมพิวเตอร์ด้วย กรณีที่เราเปิดคลิปวิดีโอหรือไฟล์เสียงอื่น ๆ
 • Optimize Screen Sharing for Video Clip ปรับลดความละเอียดสำหรับการแชร์คลิปวิดีโอ

การแชร์หน้าจอ

ถ้าต้องการแชร์หน้าจอทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ Basic
 2. คลิกเลือก Screen
 3. ถ้าต้องการแชร์เสียงจากคอมพิวเตอร์ด้วย ให้ติ๊กเลือกตัวเลือก Share computer sound ไว้ด้วย
 4. คลิกปุ่ม Share

หน้าจอของเราจะถูกแชร์ทันที

การแชร์หน้าต่างโปรแกรม

กรณีที่ต้องการแชร์หน้าต่างโปรแกรมบางโปรแกรมที่เปิดอยู่ อาจจะเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรม เป็นต้น สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่แท็บ Basic
 2. คลิกเลือกหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องการแชร์ (โปรแกรมนั้นต้องเปิดอยู่ถึงจะปรากฏในรายการให้เลือก)
 3. ถ้าต้องการแชร์เสียงจากคอมพิวเตอร์ด้วย ให้ติ๊กเลือกตัวเลือก Share computer sound ไว้ด้วย
 4. คลิกปุ่ม Share

หน้าต่างโปรแกรมที่เราเลือกจะถูกแชร์ทันที

ในขณะที่แชร์หน้าจอ เราสามารถใช้งานเครื่องมือ เช่น เขียนข้อความ วาดเส้น เป็นต้น ควบคู่ไปด้วยได้ โดยการคลิกปุ่ม Annotate ที่อยู่ด้านบน แล้วเลือกเครื่องมือที่ต้องการ

หากต้องการสิ้นสุดการแชร์หน้าจอ สามารถคลิกปุ่ม Stop Share ได้ทันที

การตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์หน้าจอ

ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์หน้าจอ สามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่ปุ่ม ด้านหลังปุ่ม Share Screen จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู Advanced Sharing Options…

หน้าต่าง Advanced Sharing Options จะถูกเปิดขึ้นมา สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • หัวข้อ How many participants can share at the same time? ใช้สำหรับตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมแชร์หน้าจอได้กี่คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้
  • One participant can share at a time ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแชร์หน้าจอได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น
  • Multiple participants can share simultaneously (dual monitors recommended) ผู้ร่วมประชุมสามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันได้หลายคน (แนะนำให้ติดตั้งจอเพิ่มเติมเพื่อดูหน้าจอที่ถูกแชร์แต่ละจอ)
 • หัวข้อ Who can share? สำหรับตั้งค่าว่าจะให้ใครแชร์หน้าจอได้บ้าง ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
  • Only Host ให้ผู้จัดการห้องประชุม (ผู้เปิดประชุม) สามารถแชร์หน้าจอได้แค่คนเดียว
  • All Participants อนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนแชร์หน้าจอได้
 • หัวข้อ Who can start sharing when someone else is sharing? สำหรับตั้งค่าว่า เมื่อมีใครบางคนกำลังแชร์หน้าจออยู่ จะอนุญาตให้ใครแชร์หน้าจอได้อีกหรือไม่ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
  • Only Host ให้ผู้จัดการห้องประชุมแชร์หน้าจอเพิ่มได้คนเดียว
  • All Participants ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถแชร์หน้าจอเพิ่มได้

และทั้งหมดนี้คือวิธีแชร์หน้าจอให้โปรแกรม Zoom ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ