การเปลี่ยนฉากหลังให้วิดีโอในโปรแกรม zoom

ถ้าฉากหลังของที่ประชุมของเราแลดูไม่สวยงาม ไม่อยากจะให้ใครเห็น หรืออยากจะใช้ฉากหลังอื่น ๆ ที่สวยกว่า เราก็สามารถทำได้เช่นกัน

ก่อนอื่นเราควรจะมีฉากหลังที่เป็นสีเรียบ ๆ สีเดียว เช่น สีเขียว หรือสีน้ำเงิน (เราต้องใส่เสื้อผ้าที่มีสีตัดกันกับสีฉากหลังด้วย) เพื่อให้โปรแกรมสามารถตัดฉากหลังได้ง่ายและเนียนขึ้น หลังจากนั้นให้ทำดังนี้

คลิกปุ่ม หลังปุ่ม Stop Video แล้วคลิกเมนู Choose Virtual Background

ที่แท็บ Virtual Background ในส่วน Choose Virtual Background เราสามารถคลิกเลือกใช้ภาพพื้นหลังที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แล้วได้เลย

หรือจะคลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของเราเองก็ได้เช่นกัน

กรณีคลิก Add Image หรือ Add Video หน้าต่างสำหรับเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจะถูกเปิดขึ้นมา

ให้เราเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Open

รูปภาพหรือวิดีโอที่เราเลือกก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรมทันที

หลังจากนั้นให้ติ๊กเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้

  • I have a green screen ติ๊กเลือกตัวเลือกนี้ถ้าเรามีฉากหลังเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน
  • Mirror my video ติ๊กตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้กลับด้านวิดีโอซ้าย-ขวา

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม เพื่อปิดหน้าจอตั้งค่าได้เลย