ตั้งค่าให้ผู้ประชุมแชร์หน้าจอได้ทันทีที่เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom

โดยปกติในห้องประชุม Zoom ผู้ที่สามารถแชร์หน้าจอได้มีเพียงโฮสต์เท่านั้น ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะไม่สามารถแชร์ได้

ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ จะสามารถแชร์หน้าจอได้ก็ต่อเมื่อโฮสต์อนุญาตเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตการแชร์หน้าจอแต่ละครั้ง จะไม่มีผลต่อการประชุมในครั้งต่อไป คือเมื่อปิดห้องประชุมไปแล้ว เมื่อมีการประชุมใหม่ ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถแชร์หน้าจอได้เช่นเดิม ต้องรอให้โฮสต์อนุญาตอีก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความปลอดภัย

วิธีอนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมแชร์หน้าจอได้แบบครั้งคราว

เมื่อเริ่มประชุม มีเพียงโฮสต์เท่านั้นที่สามารถแชร์หน้าจอได้ คนอื่นจะไม่สามารถแชร์ได้ ถ้าผู้ประชุมคนอื่นพยายามแชร์หน้าจอ จะมีป๊อปอัปแจ้งเตือนว่า โฮสต์ได้ปิดการแชร์หน้าจอของผู้ร่วมประชุมไว้

แต่ถ้าโฮสต์ต้องการให้คนอื่นแชร์หน้าจอได้ ก็สามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้น ข้างปุ่มคำสั่ง Share Screen แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Advanced Sharing Options

หน้าต่าง Advanced Sharing Options จะเปิดขึ้นมา ที่หัวข้อ Who can shared? ให้ติ๊กเลือก All Participants

ติ๊กเลือกตามภาพแล้วปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลย

หรืออีกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วกว่าคือ ให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Security ที่แถบควบคุมด้านล่าง จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา

ภายใต้หัวข้อ Allow participants to ให้ติ๊ก ☑ หน้าคำสั่ง Share Screen

เพียงเท่านี้ผู้ร่วมประชุมคนอื่น ๆ ก็สามารถแชร์หน้าจอได้แล้ว (แชร์ได้ทีละคน)

เมื่อปิดการประชุมไปแล้วเปิดห้องประชุมขึ้นมาใหม่ การตั้งค่าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม คือผู้ร่วมประชุมคนอื่นไม่สามารถแชร์หน้าจอได้ โฮสต์ก็ต้องคอยมาอนุญาตเหมือนเดิม

ความจริงก็ปลอดภัยดี แต่บางคนอาจไม่ต้องการแบบนี้ คือต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์แชร์หน้าจอโดยที่ไม่ต้องคอยมาอนุญาตทุกครั้งที่เปิดประชุม ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การตั้งค่าให้ทุกคนสามารถแชร์หน้าจอได้ตลอดเวลา

การที่จะตั้งค่าให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถแชร์หน้าจอได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอให้โฮสต์อนุญาตนั้น ไม่สามารถทำในโปรแกรม Zoom ได้ ต้องไปตั้งค่าในเว็บไซต์ของ zoom

โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us แล้วลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วให้คลิกเมนู Settings

ที่หน้า Settings ให้เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Screen sharing

ที่หัวข้อ Who can share? ให้ติ๊กเลือก All Participants แล้วคลิกปุ่ม Save

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย ต่อไปเมื่อเปิดการประชุมขึ้นมาใหม่ ผู้ร่วมประชุมทุกคนก็จะสามารถแชร์หน้าจอได้โดยไม่ต้องรอให้โฮสต์อนุญาต

ปล. วิธีนี้อาจสะดวก แต่อาจไม่ปลอดภัยในบางกรณี กรุณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับ

เมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Security จะเห็นว่าคำสั่ง Share Screen ภายใต้หัวข้อ Allow participants to ถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติ

แต่อย่างไรก็ตาม โฮสต์ก็สามารถยกเลิกสิทธิ์การแชร์หน้าจอของผู้ประชุมเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกัน