ดีครับดอทคอม

วิธีตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของธีมใน Moodle

วิธีตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของธีมใน Moodle ธีมแต่ละธีมจะมีรูปแบบการแสดงผลที่ต่างกัน และจะอนุญาตให้เราสามารถตั้งค่าได้ต่าง ๆ กัน บางธีมอาจตั้งค่าได้มาก บางธีมอาจตั้งค่าได้น้อย ไม่เท่ากัน ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการตั้งค่าธีม Academi ซึ่งมีวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration คลิกที่แท็บ…

วิธีดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปลี่ยนธีม ใน Moodle

วิธีดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปลี่ยนธีม ใน Moodle หน้าตาของเว็บไซต์เป็นสิ่งแรกที่ผู้เยี่ยมชมจะเห็นในเว็บไซต์ของเรา และเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผมเยี่ยมชมตัดสินใจว่าจะเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือไม่ ถ้าหน้าตาเว็บไซต์ของเราดูไม่ดี ไม่สวยงาม ก็เป็นไปได้ที่ผู้เยี่ยมชมจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (เว้นแต่จะไม่มีทางเลือก) ใน Moodle เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ (Moodle) ได้ด้วยธีม…

วิธีเพิ่มฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกใน Moodle

วิธีเพิ่มฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกใน Moodle ใน Moodle เมื่อเราเพิ่มสมาชิกเข้ามาในระบบ จะมีฟิลด์ข้อมูลให้กรอกจำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอ แต่ในบางองค์กร อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวสมาชิกเพิ่มเติมมากกว่านั้น Moodle ก็อนุญาตให้เราเพิ่มฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟิลด์ข้อมูลของสมาชิกที่ Moodle กำหนดไว้ในขั้นต้นจะมีรายละเอียดดังภาพ ถ้าในองค์กรของเราต้องการเก็บข้อมูลของสมาชิกมากกว่านี้ ก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้…

วิธีอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ใน Moodle

วิธีอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ใน Moodle ในตอนที่เราติดตั้ง Moodle ครั้งแรก ถ้าเราปิดระบบสมัครสมาชิกไว้ ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน e-Learning ของเราได้ เราต้องเพิ่มรายชื่อสมาชิกเข้ามาเองแล้วส่ง username และ password ให้สมาชิกเป็นรายบุคคล แต่ถ้าเราต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเองได้ ก็สามารถทำได้…

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกใน Moodle

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกใน Moodle ใน Moodle เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนได้ว่าได้รับสิทธิ์ให้ทำอะไรได้บ้าง โดยมีวิธีการดังนี้ คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย ในหน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ…

วิธีกำหนดผู้จัดการและผู้สร้างหลักสูตรใน Moodle

วิธีกำหนดผู้จัดการและผู้สร้างหลักสูตรใน Moodle ถ้าต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานคนใดทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้สร้างหลักสูตรในระบบ e-Learning ของเรา สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ…

วิธีกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานใน Moodle

วิธีกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานใน Moodle Moodle จะกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระบบไว้หลายกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มก็จะมีสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมหากต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกแท็บ Users…

วิธีเพิ่มผู้ดูแลระบบใน Moodle

วิธีเพิ่มผู้ดูแลระบบใน Moodle โดยปกติเมื่อเราติดตั้ง Moodle เราจะต้องกำหนด username ขึ้นมาก่อน 1 รายชื่อ และเราจะสามารถใช้ชื่อนั้นเป็นผู้ดูแลระบบได้ แต่การทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ทันเวลาในบางครั้ง จึงอาจจำเป็นต้องตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเพื่อช่วยกันทำงาน เราสามารถกำหนดผู้ดูแลระบบได้ด้วยวิธีดังนี้ครับ ลำดับแรกเราต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบก่อน สามารถอ่านได้ที่บทความ วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ…

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle

การกำหนดนโยบายผู้ใช้งานใน Moodle ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกได้ เพื่อให้การใช้งานในระบบเป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร โดยวิธีกำหนดนโยบายการเข้าใช้งานของสมาชิกมีดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users ภายใต้แท็บ Users…

วิธีเปลี่ยนนโยบายการกำหนดรหัสผ่านให้ง่ายขึ้นใน Moodle

วิธีเปลี่ยนนโยบายการกำหนดรหัสผ่านให้ง่ายขึ้นใน Moodle Moodle มีนโยบายด้านความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด ยกตัวอย่างเช่นการกำหนดรหัสผ่าน จะมีนโยบายด้านการกำหนดรหัสผ่านที่ค่อยข้างวุ่นวาย ดังเช่นที่ผ่านมาตอนเราติดตั้ง Moodle ครั้งแรก และตอนเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ต้องมีการกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การกำหนดรหัสผ่านตามนโยบายของ Moodle นั้น ต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อ 8…

วิธีเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบจำนวนมากด้วยการอัปโหลดไฟล์ ใน Moodle

วิธีเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบจำนวนมากด้วยการอัปโหลดไฟล์ ใน Moodle กรณีที่เราต้องการเพิ่มผู้ใช้งานระบบเข้ามาใน Moodle จำนวนมาก ๆ แล้วต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานทีละคนย่อมจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเป็นแน่แท้ คงทั้งเสียเวลาทั้งหงุดหงิดเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะว่า Moodle อนุญาตให้เราเพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก ๆ เข้ามาในระบบทีเดียวพร้อมกันได้ โดยการอัปโหลดไฟล์รายชื่อผู้ใช้งาน…

วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ Moodle

วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ Moodle Moodle เป็นระบบบริหารจัดการอีเลิร์นนิ่งยอดนิยม และแน่นอนว่าคนที่ใช้งานระบบต้องไม่ใช่คนคนเดียวเป็นแน่แท้ ต้องมีบุคคลจำนวนมากใช้งานระบบ ทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร ผู้สร้างรายวิชา ครู ผู้เรียน เป็นต้น ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน และจัดการด้านอื่น…

การสร้างและจัดการเมนูใน Moodle

การสร้างและจัดการเมนูใน Moodle เมนู คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในเว็บไซต์ทุก ๆ เว็บไซต์ และใน Moodle ก็เช่นกัน เพราะเมนูคือส่วนนำทางที่จะพาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ถ้าไม่มีเมนูเสียแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คงไม่รู้เป็นแน่ว่าจะไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างไร…

การใช้งาน Blocks ใน Moodle

การใช้งาน Blocks ใน Moodle ใน Moodle เราสามารถใช้งานบล็อก Block ในการแสดงรายการต่าง ๆ เช่น แสดงรายการหลักสูตรที่มีอยู่ แสดงข่าวสารล่าสุด แสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่ออนไลน์อยู่ และอื่น ๆ…

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้าแรกของ Moodle แสดงผลอย่างไร เช่น กำหนดชื่อเว็บไซต์ คำอธิบายเว็บไซต์ จำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดง เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่เมนู Site administration ทีแท็บ Site…