การสร้างและจัดการเมนูใน Moodle

เมนู คือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในเว็บไซต์ทุก ๆ เว็บไซต์ และใน Moodle ก็เช่นกัน เพราะเมนูคือส่วนนำทางที่จะพาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ถ้าไม่มีเมนูเสียแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คงไม่รู้เป็นแน่ว่าจะไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างไร

ใน Moodle เราสามารถสร้างเมนูไว้ ณ ส่วนหัวของเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า Top Menu โดยการใช้รูปแบบตามที่ Moodle กำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดหลัก ๆ ดังนี้

  • เมื่อจะสร้างเมนู ให้พิมพ์คำที่จะใช้เป็นชื่อเมนู ตามด้วยเครื่องหมาย | ตามด้วย URL ที่ต้องการลิงก์ไป โดยมีรูปแบบคือ ชื่อเมนู|URL
  • เมื่อจะสร้างเมนูย่อย ให้พิมพ์เครื่องหมาย – ตามด้วยชื่อเมนู ตามด้วยเครื่องหมาย | ตามด้วย URL โดยมีรูปแบบคือ -ชื่อเมนู|URL
  • ถ้าต้องการใส่ตัวคั่นเมนูให้ใส่โค้ด -###

เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับระดับการสร้างเมนูใน Moodle ขอให้ดูรูปแบบเมนูด้านล่าง

เมนูหนึ่ง|URL
เมนูสอง|URL
-เมนูย่อยของเมนูสองรายการที่หนึ่ง|URL
-เมนูย่อยของเมนูสองรายการที่สอง|URL
เมนูสาม|URL
-เมนูย่อยของเมนูสามรายการที่หนึ่ง|URL
-เมนูย่อยของเมนูสามรายการที่สอง|URL
-###
เมนูสี่|URL
เมนู5|URL

เมื่อเรียนรู้รูปแบบของการสร้างเมนูใน Moodle แล้ว ต่อไปเรามาลองสร้างเมนูจริง ๆ ขึ้นมาใช้งานกันดีกว่าครับ

ลำดับแรกให้คลิกที่เมนู Site administration

เมื่อเข้าไปที่หน้า Site administration แล้วให้คลิกที่แท็บ Appearance แล้วเลื่อนลงมาตรงหัวข้อ Themes แล้วคลิกที่ Theme settings

ในหน้า Theme settings ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Custom menu items

เขียนรายละเอียดเมนูลงไปที่ช่อง Custom menu items ตัวอย่างเช่น (แค่สมมติ)

หน้าแรก|https://www.yourdomain.com
คอร์ส|https://www.yourdomain.com/course
-สังคมศาสตร์|https://www.yourdomain.com/social
-คณิตศาตร์|https://www.yourdomain.com/math
-คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี|https://www.yourdomain.com/computer
-Google Classroom|https://www.yourdomain.com/googleclassroom
-บริหาร e-Learning ด้วย Moodle|https://www.yourdomain.com/moodle
-###
-สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress|https://www.yourdomain.com/wordpress
เกี่ยวกับเรา|https://www.yourdomain.com/aboutus
ติดต่อเรา|https://www.yourdomain.com/contact

เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะได้แบบนี้

เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมนูที่เราสร้างจะใช้งานได้แล้ว และปรากฏอยู่ด้านบนของเว็บไซต์ Top Menu

จะเห็นว่ามีเมนูตามที่เราสร้าง และเมื่อคลิกที่เมนูที่มีรายการเมนูย่อย ก็จะปรากฏเมนูย่อยออกมาให้สามารถคลิกได้ด้วย