วิธีตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกใน Moodle

ใน Moodle เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละคนได้ว่าได้รับสิทธิ์ให้ทำอะไรได้บ้าง โดยมีวิธีการดังนี้

 1. คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย
 2. ในหน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users
 3. ภายใต้แท็บ Users ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Permissions แล้วคลิกที่ Check system permissions

จะเข้าสู่หน้า Check permissions in System ให้ทำดังนี้

 • ถ้ารายชื่อสมาชิกมีเยอะ เราสามารถพิมพ์คำค้นที่ช่อง Search ได้
 • กรณีพิมพ์คำค้น เราสามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นได้โดยคลิกที่ Search options จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ติ๊กเครื่องหมาย ☑ หน้าตัวเลือกที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • Keep selected users, even if they no longer match the search กรณีที่เราได้คลิกเลือกรายชื่อสมาชิกบางรายชื่อไว้แล้ว เมื่อพิมพ์คำ้นในช่อง Search ถึงแม้คำค้นจะไม่ตรงกับรายชื่อที่เราคลิกเลือกไว้ ก็ให้แสดงรายชื่อนั้นร่วมกับรายชื่อที่ตรงกับคำค้นเสมอ
  • If only one user matches the search, select them automatically ถ้ามีรายชื่อที่ตรงกับคำค้นเพียงรายชื่อเดียว ให้เลือกรายชื่อนั้นโดยอัตโนมัติ
  • Match the search text anywhere in the displayed fields ให้จับคู่ข้อความที่ค้นหาในทุกฟิลด์ที่แสดง
 • คลิกเลือกรายชื่อสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์
 • คลิกปุ่ม Show this user’s permissions เพื่อแสดงสิทธิ์ของสมาชิกที่เลือก

ระบบจะแสดงรายการสิทธิ์ของสมาชิกที่ถูกเลือกให้เห็นทันที

สามารถพิมพ์คำค้นที่ช่อง Filter เพื่อกรองเฉพาะสิทธิ์ที่ต้องการตรวจสอบได้