วิธีกำหนดผู้จัดการและผู้สร้างหลักสูตรใน Moodle

ถ้าต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานคนใดทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้สร้างหลักสูตรในระบบ e-Learning ของเรา สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

  1. คลิกที่เมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
  2. เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกที่แท็บ Users
  3. ภายใต้แท็บ Users ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Permissions แล้วคลิกที่ Assign system roles

ในหน้า Assign roles in System จะตารางแสดงรายการของ Roles 2 ประเภท คือ Manager และ Course creator พร้อมแสดงจำนวนผู้ใช้งานระบบที่มีสิทธิ์นั้น ๆ

การกำหนดผู้จัดการ Manager

ถ้าต้องการกำหนดผู้จัดการ ให้คลิกที่ Manager

จะเข้าสู่หน้า Assign role ‘Manager’ in System

เมื่อต้องการกำหนดให้ใครได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการ ให้คลิกเลือกรายชื่อบุคคลนั้นที่ฝั่ง Potential users แล้วคลิกปุ่ม Add

รายชื่อที่ถูกเลือกจะถูกเพิ่มเข้ามาที่ฝั่ง Existing users

ถ้าต้องการลบผู้ใช้คนใดออกจากสิทธิ์ผู้จัดการ Manager ให้คลิกที่รายชื่อบุคคลนั้นแล้วคลิกปุ่ม Remove

ถ้าต้องการสลับไปกำหนดผู้สร้างหลักสูตร (Course creator) สามารถคลิกตัวเลือกที่หัวข้อ Assign another role ด้านล่าง แล้วเลือก Course creator ได้เลย

หรือคลิกที่ Back to the list of all roles เพื่อกลับไปยังหน้า Assign roles in System ก็ได้เล่นกัน

ที่หน้า Assign roles in System จะแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้จัดการ Manager ตามที่เราได้กำหนด

การกำหนดผู้สร้างหลักสูตร Course creator

ในหน้า Assign roles in System ถ้าต้องการกำหนดผู้สร้างหลักสูตร (Course creator) ให้คลิกที่ Course creator ในตางราง

จะเข้าสู่หน้า Assign role ‘Course creator’ in System

  • คลิกรายชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งเป็นผู้สร้างหลักสูตร Course creator ในกรอบ Potential users
  • คลิกปุ่ม Add

รายชื่อที่เราเลือกจะปรากฏที่ฝั่ง Existing users

เมื่อกำหนดเสร็จแล้วคลิกที่ Back to the list of all roles เพื่อกลับสู่หน้า Assign roles in System

ในหน้า Assign roles in System จะแสดงรายการของผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้จัดการ (Manager) และผู้สร้างหลักสูตร (Course creator) ว่ามีอย่างละกี่คน และมีใครบ้าง