วิธีตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลของธีมใน Moodle

ธีมแต่ละธีมจะมีรูปแบบการแสดงผลที่ต่างกัน และจะอนุญาตให้เราสามารถตั้งค่าได้ต่าง ๆ กัน บางธีมอาจตั้งค่าได้มาก บางธีมอาจตั้งค่าได้น้อย ไม่เท่ากัน

ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการตั้งค่าธีม Academi ซึ่งมีวิธีดังนี้

  1. คลิกที่เมนู Site administration
  2. คลิกที่แท็บ Appearance
  3. ที่หัวข้อ Themes ให้คลิกที่ชื่อธีมที่ต้องการตั้งค่า

ธีมที่ใช้ในตัวอย่างชื่อว่าธีม Academi สามารถตั้งค่าได้ 3 อย่าง คือ การตั้งค่าทั่วไป, Slede show และ Footer

กำหนดโลโก้

ที่แท็บ General เราสามารถตั้งค่าได้ 2 อย่าง คือ โลโก้ และกำหนด CSS (เราต้องมีความรู้ด้านการใช้งานโค้ด CSS ด้วย)

ในตัวอย่าง ผมจะเปลี่ยนโลโก้ให้เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ผมนะครับ ทำได้โดยการลากไฟล์โลโก้ที่เราเตรียมไว้มาวางในกรอบ Logo

ถ้าชื่อไฟล์ซ้ำกันระบบจะถามว่าต้องการเขียนทัพหรือไม่ ก็ให้เขียนทัพไปเลย

คลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โลโก้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

กำหนดสไลด์โชว์

ที่แท็บ Slide show เราสามารถกำหนดรูปภาพสไลด์โชว์ให้แสดงที่หน้าเว็บได้ โดยจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถตั้งสไลด์โชว์ได้กี่สไลด์ และรูปภาพที่จะนำมาทำสไลด์นั้นต้องมีขนาดเท่าไหร่ เป็นต้น

ในตัวอย่างเป็นการกำหนดสไลด์ให้กับธีม Academi สามารถกำหนดสไลด์ได้ถึง 12 สไลด์

เราสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับสไลด์ได้ดังนี้

  • Slide show display กำหนดว่าจะให้แสดงสไลด์โชว์หรือไม่
  • Number of slides กำนดจำนวนสไลด์ที่ต้องการแสดง
  • Slide [หมายเลข] ลำดับของสไลด์ที่จะนำไปใช้
  • Slide image เราสามารถลากไฟล์รูปภาพที่เตรียมไว้เข้ามาในกรอบเพื่ออัปโหลดได้เลย
  • Slide caption ข้อความกำกับสไลด์
  • Slide Description คำอธิบายสไลด์

ตัวอย่าง

กำหนดสไลด์ให้ครบตามที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Save changes

ผู้ที่เข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์เราโดยที่ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบจะเห็นสไลด์อยู่ที่หน้าแรก

ตั้งค่าส่วนท้ายของเว็บ

ที่แท็บ Footer เราสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วนท้ายเว็บได้

ซึ่งแต่ละธีมก็จะมีรายละเอียดให้ตั้งค่าที่แตกต่างกันไป เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ตามที่ธีมนั้น ๆ อนุญาต หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง