วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้าแรกของ Moodle แสดงผลอย่างไร เช่น กำหนดชื่อเว็บไซต์ คำอธิบายเว็บไซต์ จำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดง เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่เมนู Site administration

ทีแท็บ Site administration ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Front page แล้วคลิกที่คำสั่ง Front page settings

เมื่อเข้าสู่หน้า Front page settings ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

 • Full site name กำหนดชื่อเว็บไซต์
 • Short name for site กำหนดชื่อย่อเว็บไซต์
 • Front page summary เขียนอธิบายรายละเอียดย่อ ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • Front page กำหนดสิ่งที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก เช่น รายการหลักสูตรทั้งหมด, ช่องค้นหาหลักสูตร, รายการหมวดหมู่ เป็นต้น
 • Front page items when logged in กำหนดสิ่งที่จะแสดงในหน้าแรกเมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว
 • Maximum category depth ระบุระดับความลึกของหมวดหมู่หลักสูตรที่ต้องการแสดงสูงสุด
 • Maximum number of courses ระบุจำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดงในหน้าแรก
 • Include a topic section กำหนดให้แสดงส่วนหัวของหัวข้อที่ถูกเลือกในหน้าแรก
 • Number of announcements กำหนดจำนวนประกาศข่าวสารที่จะให้แสดงผลในหน้าแรก
 • Comments displayed per page กำหนดจำนวนความคิดเห็นที่จะให้แสดงต่อหน้า
 • Default frontpage role กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่ารการแสดงผลในหน้าแรก (ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้) ซึ่งจะเห็นว่ายังไม่มีรายละเอียดและหน้าเว็บจะไม่สวย เดี๋ยวเราจะมาสร้างส่วนต่าง ๆ และปรับแต่งหน้าเว็บของเราในบทความต่อ ๆ ไปครับ