ดีครับดอทคอม

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

วิธีตั้งค่าการแสดงผลหน้าแรกใน Moodle

เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้าแรกของ Moodle แสดงผลอย่างไร เช่น กำหนดชื่อเว็บไซต์ คำอธิบายเว็บไซต์ จำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดง เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่เมนู Site administration

ทีแท็บ Site administration ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Front page แล้วคลิกที่คำสั่ง Front page settings

เมื่อเข้าสู่หน้า Front page settings ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

 • Full site name กำหนดชื่อเว็บไซต์
 • Short name for site กำหนดชื่อย่อเว็บไซต์
 • Front page summary เขียนอธิบายรายละเอียดย่อ ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • Front page กำหนดสิ่งที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก เช่น รายการหลักสูตรทั้งหมด, ช่องค้นหาหลักสูตร, รายการหมวดหมู่ เป็นต้น
 • Front page items when logged in กำหนดสิ่งที่จะแสดงในหน้าแรกเมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว
 • Maximum category depth ระบุระดับความลึกของหมวดหมู่หลักสูตรที่ต้องการแสดงสูงสุด
 • Maximum number of courses ระบุจำนวนหลักสูตรที่ต้องการแสดงในหน้าแรก
 • Include a topic section กำหนดให้แสดงส่วนหัวของหัวข้อที่ถูกเลือกในหน้าแรก
 • Number of announcements กำหนดจำนวนประกาศข่าวสารที่จะให้แสดงผลในหน้าแรก
 • Comments displayed per page กำหนดจำนวนความคิดเห็นที่จะให้แสดงต่อหน้า
 • Default frontpage role กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่ารการแสดงผลในหน้าแรก (ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้) ซึ่งจะเห็นว่ายังไม่มีรายละเอียดและหน้าเว็บจะไม่สวย เดี๋ยวเราจะมาสร้างส่วนต่าง ๆ และปรับแต่งหน้าเว็บของเราในบทความต่อ ๆ ไปครับ