วิธีเพิ่มผู้ดูแลระบบใน Moodle

โดยปกติเมื่อเราติดตั้ง Moodle เราจะต้องกำหนด username ขึ้นมาก่อน 1 รายชื่อ และเราจะสามารถใช้ชื่อนั้นเป็นผู้ดูแลระบบได้ แต่การทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ทันเวลาในบางครั้ง จึงอาจจำเป็นต้องตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเพื่อช่วยกันทำงาน

เราสามารถกำหนดผู้ดูแลระบบได้ด้วยวิธีดังนี้ครับ

ลำดับแรกเราต้องทำการเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบก่อน สามารถอ่านได้ที่บทความ วิธีเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานระบบ Moodle หรือ วิธีเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบจำนวนมากด้วยการอัปโหลดไฟล์ ใน Moodle

เมื่อมีสมาชิกในระบบแล้ว ให้ทำดังนี้ครับ

  1. คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ
  2. เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration แล้วให้คลิกที่แท็บ Users
  3. ภายใต้แท็บ Users เลื่อนมาที่หัวข้อ Permissions คลิกที่ Site administrators

จะเข้าสู่หน้า Manage site administrators ซึ่งเราจะเห็นรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ

ให้คลิกเลือกรายชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบในกรอบ Users แล้วคลิกปุ่ม Add

ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งว่าจะตั้งผู้ใช้งานระบบคนนี้เป็นผู้ดูแลระบบชัวร์หรือไม่ ถ้าชัวร์แล้วให้คลิกปุ่ม Continue ได้เลย แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel

จะกลับเข้าสู่หน้า Manage site administrators อีกครั้ง และแสดงรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่งกำหนดเป็นผู้ดูแลระบบไปเมื่อสักครู่นี้ที่กรอบ Current site administrators

ถ้าต้องการกำหนดให้ใครเป็นผู้ดูแลระบบหลัก ให้คลิกที่รายชื่อของคนนั้นแล้วคลิกปุ่ม Set main admin

รายชื่อของผู้ที่เราเลือกจะไปอยู่ภายใต้หัวข้อ Main administrator