การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom

การที่นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ได้นั้น นักเรียนจะต้องได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนจากครูผู้สอนเสียก่อน

เมื่อได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วม” ในอีเมล

จะเข้าสู่หน้าให้ยืนยันการเข้าร่วม ให้คลิกปุ่ม “เข้าร่วม” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียน

คลิกปุ่ม “ทำต่อ”

จะเข้าสู่หน้าของชั้นเรียน

หลังจากนี้ให้รอครูผู้สอนส่ง Class Code สำหรับการเข้าร่วมชั้นเรียนมาให้อีกที

เมื่อครูผู้สอนได้ส่ง Class Code มาให้ทางอีเมลแล้ว ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในอีเมลและทำการคัดลอก Class Code ที่ครูส่งมาให้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมชั้นเรียนต่อไป

ที่หน้าแรกของ Google Classroom ให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมาย ➕ ที่มุมขวาด้านบน แล้วคลิกที่ “เข้าร่วมชั้นเรียน”

ระบบจะให้กรอกรหัสของชั้นเรียน

ให้กรอก Class Code ที่เราได้รับในอีเมลลงไปที่ช่อง “รหัสขอองชั้นเรียน” แล้วคลิกที่ “เข้าร่วม”

คลิกปุ่ม “รับทราบ”

มาถึงตรงนี้ถือว่าการเข้าร่วมชั้นเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว